V „lepším“ případě školáci přebírají výsledky své práce ze školní rok na zahradách škol, v „horším“ ve třídě s rouškami. A někteří si pro vysvědčení dojdou individuálně. Koronavirová krize tak mění zaběhnuté pořádky – a to i v časech relativně rozvolněných opatření proti šíření viru.

Na Základní škole Jiráskova v Benešově se odehraje předávání vysvědčení v kmenových třídách. „Všichni žáci, kteří se dosud neúčastnili prezenční výuky, musí předložit třídnímu čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nadále nemohou vstoupit do školní budovy,“ uvedl ředitel školy Petr Šedivý.

Žáci prvního stupně se shromáždí v 7.40 hodin, kdy si je převezmou třídní; žáci druhého stupně se sejdou v době od 7.40 do 7.55 hodin a jejich třídní si je odvedou – nakonec přijdou žáci devátých tříd, kteří půjdou samostatně do svých tříd na druhou vyučovací hodinu. „Nepředaná vysvědčení budou tradičně uložena k pozdějšímu vyzvednutí v kanceláři školy,“ dodal Petr Šedivý.

Na zahradě v areálu školy se chystají předávat vysvědčení na ZŠ Týnec nad Sázavou. „Když nebude pršet, budeme dětem rozdávat vysvědčení venku. Máme to rozdělené tak, že první stupeň přijde v osm hodin a sejdou se na zahradě. V devět hodin jde druhý stupeň, od desíti jdou deváté ročníky, které mají zároveň slavnostní rozloučení se školou,“ uvedla ředitelka Barbora Hanáková. Žáci tak nebudou muset mít v tento slavnostní den roušky na zahradě – což byl důvod, proč k takovému kroku škola přistoupila.

Na Základní škole v Trhovém Štěpánovu budou muset mít žáci roušky, protože se bude odehrávat předávání vysvědčení ve škole. Uvedla to ředitelka Květa Kuželová. „Vstoupit do školy budou moci děti, které budou mít čestné prohlášení,“ řekla. Tito žáci tak budou moci vysvědčení převzít. Protože se ale nečeká, že to budou všichni – někteří třeba žijí v domácnosti s člověkem v rizikové skupině – chystá se i další plán. „Žáci, kteří nebudou mít prohlášení, budou dostávat vysvědčení před školou,“ podotkla.

Chystá se ale i varianta, kdy škola bude vysvědčení rozdávat klasicky ve třídě s rouškami. „O jiné variantě neuvažujeme, nemáme na to prostory,“ řekla Marcela Kratochvílová, ředitelka Základní školy Votice.

ZŠ Teplýšovice - 26.6. rozdávání vysvědčení na školním hřišti
ZŠ Vrchotovy Janovice - 26.6. rozdávání vysvědčení v budově školy
ZŠ Dolní Kralovice - 26.6. možnost vyzvednout si vysvědčení v budově školy
ZŠ Miličín - 26.6. rozloučení s deváťáky na schodech miličínské školy
ZŠ Načeradec - 26.6. předávání vysvědčení v budově školy
ZŠ Jiráskova Benešovsko - 26.6. předávání vysvědčení v kmenových třídách
ZŠ Trhový Štěpánov - 26.6. předávání vysvědčení ve třídách
ZŠ Votice - 26.6. předávání vysvědčení ve třídách, slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd v refektáři kláštera ve Voticích
ZŠ Karlov - 26.6. předávání vysvědčení ve třídách
ZŠ Neveklov - 26.6. rozdávání vysvědčení, rozloučení s deváťáky v aule školy
ZŠ Benešov Dukelská - 26.6. předávání vysvědčení v prostorách školy – třídách a areálu; rozloučení s žáky 9. třídních
ZŠ Sázava - 30.6. předání vysvědčení na školním dvoře
ZŠ Netvořice - 30.6. rozdávání vysvědčení v prostorách školy nebo venku ve školním areálu