„Každoročně budeme z tohoto programu rozdělovat kolem dvanácti milionů korun po dobu dalších pěti let prostřednictvím ministerstva zemědělství,“ říká ředitelka pořádající obecně prospěšné společnosti Posázaví Bohunka Zemanová a dodává, že v druhém kole výzvy se budou předkladatelé ucházet o dalších zhruba pět milionů korun. Ti, kteří se chtějí o evropské peníze ucházet, mají příležitost předložit své projekty až do 18. září.
Mezi největší projekty, které před komisí zástupci obcí obhajovali, patří rekonstrukce hasičského muzea v Odlochovicích s celkovými náklady 910 tisíc korun. Pokud žadatelé uspějí, mohou počítat s dotací 819 tisíc korun. Velkým neinvestičním projektem je také studie obsahující historický průzkum a možné využití objektu staré pošty v Nespekách, na níž by předkladatelé mohli získat tři čtvrtě milionu korun.
„Uchazeči o evropské dotace využili například jednoho z programů zaměřeného na rozvoj kulturního dědictví venkova nazvaný Ctíme svou minulost. V něm předkládají projekty hlavně na rekonstrukce drobných sakrálních objektů v obcích Posázaví,“ říká Bohunka Zemanová. Opravy by se tak měla dočkat například zvonička na návsi ve Vestci a Vlkovci a historický křížek ve Vlkovci. „Tyto objekty, které dřív oznamovaly události, patří do krajiny a měly by sloužit i dalším generacím. Rádi bychom jejich činnost obnovili, aby hlavně mladí věděli, že nefungují jen esemesky a maily,“ uvedla místostarostka Chocerad Petra Jeništová s tím, že opravy všech tří objektů přijdou na 270 tisíc korun. S obdobným projektem počítají také ve Lštění. Zdejší zvonička z počátku 19. století volá po celkové rekonstrukci. „Do úpravy okolí sakrální stavby, která stojí na křížení historických cest, bychom chtěli zapojit také veřejnost. Ta by mohla pomoci například při výsadbě zeleně,“ informoval o projektu za 112 tisíc korun starosta Lštění Jindřich Habison. Pozadu nechtějí zůstat ani představitelé Ostředku. Ti představili projekt na opravu kapličky, repliky soch od Daniela Talavery, zvoničky v reálu zámku a kříže s litinovou sochou Krista v Třemošnici

Karel Chlumec