Můžete navštívit například skvosty románské architektury na Podblanicku. Významné církevní památky jsou dobře udržované a nabízejí nejen pohled do historie, ale mnohde také ojedinělé stavební prvky.

„Na kondracké návsi stojí neobvyklý kostel se dvěma válcovými věžemi zasvěcený sv. Bartoloměji. Kostel je původně románský, později byl upravován a přestavován, dosud má ale na první pohled románské rysy,“ řekl manažer cestovního ruchu na Podblanicku Petr Zapletal.

Věže kostela jsou prolomeny dvěma řadami podvojných typicky románských oken. Mezi věžemi byla později postavena ještě jedna dřevěná věž pro zvon. V roce 1918 ale uhodil do této věže blesk, kostel vyhořel a dodnes jsou na pilířích v interiéru viditelné stopy po požáru. Při požáru se zřítil i zvon ze shořelé zvonice a při pádu prorazil dřevěný strop a dopadl na barokní klenbu i románské tribuny v přízemí. Po požáru už třetí dřevěná věž obnovena nebyla. Oltář a kazatelna kostela sv. Bartoloměje pocházejí ze zatopených Dolních Kralovic.

Po pár kilometrech dorazíte z Kondrace do Pravonína, obce, která je proslulá půl kilometru dlouhou a padesát metrů širokou návsí, jíž do pražského „Václaváku“ chybí jen sto metrů na délku a deset na šířku. Středem návsi vede po celé dálce prastará, ale dobře udržovaná kaštanová alej, která přivede návštěvníky až ke kostelu sv. Jana Křtitele. „Je to původně vlastně románská rotunda s kruhovou lodí s apsidou a se západní hranolovou věží zakončenou dřevěným vrškem. Na severní straně lodi je původní románské zazděné okno a je tu také zachován fragment původního portálu, který vede nyní z lodi do sakristie,“ uvedl Petr Zapletal s tím, že v kostele jsou umístěny dvousetleté varhany mimořádné historické i umělecké hodnoty.

Nedorazit z Pravonína do Nečeradce by bylo chybou. Zdejší románský kostel sv. Petra a Pavla se připomíná v roce už v roce 1184. Chrámová loď má čtvercový půdorys, k jejímuž průčelí přiléhá hranolovitá věž. K lodi na východní straně přiléhá gotický presbytář, který je delší a vyšší než samotná loď kostela. „V sousedství kostela jsou další významné historické památky jako gotická zvonice, radnice ze šestnáctého století nebo barokní zámek či křížová cesta,“ řekl projektový manažer a upozornil i na další nedaleký románský kostel v Libozni.

KAREL CHLUMEC