„Provizorní rozpočet doporučuje městská rada ke schválení zastupitelstvu. Hlasovat o něm se bude až napřesrok v pondělí 17. února,“ potvrdil benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Rozpočtovým provizoriem se město bude řídit nejspíš jen v úvodu roku. Jak dlouho, není jasné. Jisté je, že v rámci něj nesmí zahajovat nové investiční akce. A ty, které už začaly, smí financovat každý měsíc trvání provizoria, jednou dvanáctinou ročního rozpočtu.

V rozpočtu se promítnou také požadavky všech šestnácti příspěvkových organizací města i některé požadavky obchodních společností. Prvořadým úkolem rozpočtu bude úhrada provozních nákladů a také investičních akcí. „Byl bych rád, aby se při tom více zohledňovaly záměry škol,“ dodal Zdeněk Zahradníček.