Vyhořelý dům manželů Holubkových mění svoji podobu. Běhen několika málo dnů se ze spáleniště vynořují trámy na novou střechu.

„Kamarádi mého syna z Hvězdonic mu velice pomohli, šlo konkrétně o otce a syna Balíkovi, dále o Jiřího Tůmu a mnoho dalších,“ poděkovala matka Jiřího Holubka, Helena Holubková, přátelům.

„Krovy, kleštiny a latě, které věnovala obec Vranov manželům Holubkovým jsou již připevněny. Cihly, které se nakoupily z peněz ze sbírky, byly použity na nadezdění půdy a vyzdění štítu domku,“ upřesnil situaci starosta obce Josef Vašák.

„Všichni pracovali celou sobotu a neděli. Nakonec trámy zakryli plachtou, aby dovnitř neteklo,“ vysvětlila současnou situaci Helena Holubková. „Bohužel zatím nemáme finance na to, aby se koupila střešní krytina. Ale z darů obce se zaplatilo mnoho věcí, který byly na domě třeba. Jsme všem, kteří nám pomohli velice vděční,“ dodala Holubková.

Příští týden by se měly shodit stropy a začít s rekonstrukcí vnitřních prostor domu. Pokud by vše šlo v pořádku a finanční situace by byla příznivá, mohli by Holubkovi rekonstrukci dokončit příštím rokem touto dobou.

Na kontě sbírky zbylo po všech stavebních úpravách dvacet pět tisíc korun.