Ten v současné době buduje vodovod do Pyšel a Nespek a také kus vodovodu v Čerčanech, což akci také dává název „ČePyNes“. Má rozpočet 70 milionů korun a už více než polovina peněz je prostavěna.

„Kvůli uvedeným pravidlům je více než tříměsíční prodlení s financováním,“ vysvětlil situaci benešovský místostarosta Roman Tichovský, který je současně také předsedou DSO.

A právě proto dobrovolnému svazku obcí reálně hrozí, že by se mohl dostat do nezáviděníhodné situace.

„Mohli bychom se dostat do problémů v cash flow,“ připustil předseda svazku.

Právě termín cash flow znamená v podstatě výkaz o peněžních tocích a podává také obraz o celkové finanční situaci svazku za určité období.
Aby se riziko případných potíží co nejvíce snížilo, nebo zcela odstranilo, domluvili se už předem představitelé zúčastněných obcí - Benešov, Čerčany, Poříčí nad Sázavou, Senohraby, Mrač, Mirošovice, Čtyřkoly, Lštění, Pyšely a Nespeky na tom, že Benešov DSO založí půjčkou 15 milionů korun.

„Zatím to ale vypadá, že to ani nebude nutné a že se podaří stavbu z peněz, které svazek má, dofinancovat,“ dodal benešovský místostarosta.
Zmiňované stavby, respektive jejich zprovoznění bude mít příznivý dopad nejen na tři výš uvedená sídla, ale prakticky na všechny členské obce. Důvod je zřejmý – čím více lidí se na vodovod připojí, tím více klesnou provozní náklady.

„Stavby by měly být dokončeny již toto léto, ačkoliv oficiální termín dokončení je stanoven až na červen roku 2025, kdy bude s fondem zúřadována veškerá administrativa. Fyzické dokončení stavby spadá na letošní léto. Už nyní jsou ale vodovody připojeny na přivaděč a jsou prováděny i tlakové zkoušky,“ dodal Roman Tichovský.

Stavbu financuje ze dvou třetin svazek a třetinu peněz investor čerpá z dotací.