Uzavírka panelové komunikace číslo 1265, na které se rekonstrukce odehrává, bude končit za Vodním domem u vjezdu na hráz vodního díla. K volnočasovému a výukovému centru se zájemci dostanou, ale jedině zadní cestou, která vede od začátku Hulic, ze směru od Kalné, mezi poli. Naopak ti, kteří budou chtít z Hulic do Nesměřic, musí nyní využít objízdnou trasu, která je vedena obcí Soutice přes obec Kalnou.