„Z výběrového řízení vzešel realizátor stavby Sdružení Tyršova, které tvoří společníci, firmy Pohl cz a Sládek group,“ připomněla Helena Kaňková, vedoucí Odboru rozvoje města a správy majetku MěÚ Benešov.

Teď je na pořadu podepsání smlouvy o dílo a pak už to začne. Do „Tyršovky“ vjedou těžké stroje a doslova tam nezůstane kámen na kameni. Z omšelé ulice se vyloupne výstavní bulvár krytý žulovou dlažbou se stromořadím a místem pro odpočinek chodců. Než se tak stane, nejspíš dost těžkou hlavu budou mít zejména tamní obchodníci. Samotná stavba totiž potrvá téměř rok. To s sebou přinese také dopravní omezení v okolí staveniště. A přes to, že práce mají začít ještě letos, pravděpodobně už v listopadu, obyvatelé Tyršovy ulice ani tamní podnikatelé, o akci moc neví.

„Myslím si, že víc než nás to ovlivní přístup zákazníků do obchodů. Možná se budou muset něčemu vyhýbat a něco překračovat,“ míní prodavačka z jednoho z obchodů.
Také Eva Chaloupková, obchodnice z krámku s pracovními oděvy, má o pracích jen kusé zprávy. „Pro nás zásobování zbožím asi tak složité nebude. Majitelé si ho vozí sami, osobním autem,“ uvedla, ale připomněla, že větší problém asi nastane, až zaprší. „Možná tu bude i bláto a práce nejspíš ovlivní i počet zákazníků, kteří k nám najdou cestu,“ dodala prodavačka.

Jak a kdy se bude stavět, si město nechce nechat pro sebe. Jisté už nyní ale je, že úplně první započatou a také ukončenou částí prací v Tyršově ulici bude ta pod povrchem – rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Práce odstartují v křižovatce Tyršovy a Husovy ulice a postupně se dostanou až do horní části třídy u nádraží.

„Celý proces musíme vysvětlit obyvatelům a osobám, kterých se rekonstrukce dotkne nejvíce,“ připomněla Helena Kaňková s tím, že obyvatele město obešle a připraví pro ně také schůzku v divadelním sále Hotelu Pošta.

Ještě před tím ale investor, město Benešov, který za dílo zaplatí téměř 55 milionů, bude sestavovat termíny závazných časových omezení, které budou vyžadovat použité technologie a pak i harmonogram díla.