Potvrdil to nejen Václav Pošmurný, nový jednatel Kulturního informačního centra Benešov, provozovatele amfiteátru, ale velké naděje si do blízké budoucnosti dělá také konopišťská kastelánka, Jana Sedláčková.

Jádro pudla tkvělo v tom, že KIC Benešov, obchodní společnost, která do majetku získala právě i amfiteátr v Konopišti, nenašlo shodu se správou zámku ohledně akcí pořádaných v přírodním divadle. Zámecké hosty, například svatebčany, kteří se rozhodli k obřadu v Růžové zahradě nebo v jiných částech parku, totiž rušil hluk hudebních produkcí v amfiteátru.

„Zejména v době, kdy v amfiteátru mají akce komerční rádia, je produkce velmi hlasitá. Zařízení je nyní využíváno k jinému účelu, než kvůli kterému kdysi vzniklo,“ míní konopišťská kastelánka Jana Sedláčková. „Nejsem proti divadlu, ale proti monstrózním akcím. Jsem pro to, aby tamní akce měly nějaký rozumný rámec,“ tvrdí vedoucí správy státního zámku s tím, že jí jde především o to uchovat krásu místa i dalším generacím.

Akcí komerčních rádií na Konopišti se účastní vždy tisíce lidí a jejich chování neodpovídá vždy významu místa se světově proslulou národní kulturní památkou. Zejména park dostává na frak o těch, kteří do Konopiště každoročně míří za svými modlami z celého Česka. Keře, jak potvrdila jana Sedláčková, se stávají toaletami a okolí divadla po akci velkým připomíná smetiště plné plastového odpadu.

„Ale není to všechno jen o nás. Problémy s velkými akcemi v Konopišti mají také ochránci přírody. Hlasitá hudba ruší například také zvěř. Chtěla bych, aby akce v konopišti byly přínosné pro všechny, ne jen pro někoho,“ připomněla kastelánka, která věří, že s novým vedením KIC Benešov najde správa zámku společnou řeč. „Jsem ráda, že má KIC nové vedení a že má staronové vedení také město. Spolupráce s ním byla vždy dobrá,“ dodala.

Právě s tímto názorem koresponduje také vyjádření Václav Pošmurného, který potvrdil, že dostal od vedení města pokyn k zahájení rozhovorů při přátelských setkáních s vedením Konopiště. Tématem hovorů by měla být právě náprava pošramocených vztahů.

„Věřím, že dojde k nějakému kompromisnímu řešení situace kolem amfiteátru, které vyústí ke spokojenosti obou stran,“ přeje si Václav Pošmurný, ale připomněl, že do léta bývalé vedení KIC nasmlouvalo do amfiteátru akce a ty se tam také v domluveném formátu uskuteční.

V současné době noví jednatelé KIC Benešov Václav Pošmurný a Luboš Machulda delegovaný za město, prověřují smlouvy, které jejich předchůdci uzavřeli. Po uzavření této kapitoly pak bude čas na plány směřující k dalšímu udržitelnému rozvoji pozoruhodného kulturního stánku pod konopišťskými věžemi.