Jelikož obyvatelé Votic jsou rozděleni na dva tábory, uspořádalo město také schůzku, na které byli přítomni i dendrologové a projektanti. Ti seznámili zájemce s plány, jak oživit a přeměnit Masarykovo náměstí. Debata ale dopadla rozporuplně. Proto se zástupci města nad tímto projektem pobaví ještě během městské rady, kdy se pravděpodobně akce posune opět do další roviny, stejně tak na zastupitelstvu.

“Rekonstrukci náměstí jsme již probírali na minulém zastupitelstvu města. Obyvatelé se vyjadřovali a měli požadavek dalšího, druhého dendrologického posudku. Ten jsme nechali vyhotovit, ale i tak jsou nespokojeni. Možná právě kvůli tomu, že druhý posudek souhlasí s tím prvním,” uvedl místostarosta Votic Jan Kučera.

Masarykovo náměstí ve Voticích je již dlouhou dobu zanedbané. To připouští i starosta Jiří Slavík. “O park se řadu let nikdo nestaral. Proto chceme tímto projektem dosáhnout rekonstrukce náměstí, jeho prosvětlení a oživení,” doplnil.Nejvíce diskutovanými byly právě staré stromy, které na náměstí rostou. Podle některých obyvatel se jedná o živé tvory, kteří vysílají energii z vesmíru, a proto by jejich pokácení bylo špatné. Odborníci ale tvrdí, že jsou na náměstí převážně stromy, které svým stavem ohrožují chodce. “Chceme zajistit bezpečný prostor. Na náměstí jsou totiž staré stromy, které jsou dosti nahnuté a poškozené,” dodal Jiří Slavík.

V rámci projektu si město bere za cíl především esteticky vylepšit Masarykovo náměstí a tím vytvořit příznivější prostor pro obyvatele. Po rekonstrukci by tak v parku přibyli nové cesty, koše i lavičky. Počítá se také s novou zelení, která by v některých případech nahradila tu poškozenou. Zastupitelé města ale nechtějí pokácet všechny stromy, některé by na svém místě ponechaly. “Chceme třeba vytvořit přirozenější trasy tak, jak normálně lidé chodí. Ubyly by asfaltové cesty, které jsou již nyní poničené. Hlavním také je, aby se podařilo vyzdvihnout památník v centru náměstí, který je věnován první světové válce a prezidentu Masarykovi,” dokončil Jiří Slavík.

Dosavadní stav Masarykova náměstí je nutné změnit také z dalšího důvodu. Nevzhledný park totiž často vybízí některé problémové skupiny, aby se v tomto prostoru oddávali večerním radovánkám. Jakmile by se místo prosvětlilo, nehrozily by tolik časté návštěvy neukázněných obyvatel. Náměstí by mohlo posloužit i maminkám s dětmi a seniorům. “Park se uklízí třikrát týdně, ale to mnohdy nestačí. Po zemi se válí lahve od alkoholu a jiný nepořádek. Jednou si sem také někdo přinesl peřinu. Co zde chtěl dělat, je otázka,” doplnil místostarosta Jan Kučera.