Nejen díru v kopci Kalvárie u silnice do Ješetic, ale i netěsnící penězovod představuje pro obecní pokladnu obce na České Sibiři nevyužívaný lom.
Vloni jí údržba a příprava na rekultivaci dobývacího prostoru stála 300 tisíc a pro letošek odčerpá zřejmě 200 tisíc korun.

Zavážení jednotlivých etáží zeminou, jež zbyla jako skrývka před stavbou dálnice D3 a jejího přivaděče z hlavní silnice I/3 (E55) nedaleko Mezna, je dočasně přerušené.

K zajištění zvětralých nebezpečných skal a k zamezení sesuvu skalních bloků přistoupil vlastník lomu, jímž se ve dražbě v roce 1995 stala obec, poté, co se mu naskytla příležitost bezplatně získat tisíce tun hlíny.

„Snad se za pár dní opět zavážení rozeběhne. Musely se splnit požadavky ochránců přírody, vybudovat pro obojživelníky, především ještěrky, náhradní útočiště z navezených kamenů, kde budou mít schovávačky,“ vysvětlil Jiří Zíka, starosta centra České Sibiře. To celou sanaci a rekultivaci lomu nejen zpozdilo, ale i prodražilo.

Obec si stále platí, dokud nebude dobývací prostor, mezi něž je průmyslově nevyužívaný kamenolom stále zařazený, oficiálně zrušený, z vlastního rozpočtu kromě běžné údržby báňského inženýra ve funkci odborného dozoru a hradí státu poplatky.

Budoucnost lomu se zatopeným nejnižším patrem, jenž byl v minulých patnácti letech neoficiálně využívaný pro individuální rekreaci i výcvik například policejních potápěčů, je nejistá.

Rekultivovaný pozemek má dohromady šestnáct vlastníků. „Já patřím mezi ně,“ připustil starosta Miličína.

„Rád by ho dále využil jako veřejně přístupné prostranství, ale záleží na dohodě ostatních majitelů,“ doplnil Jiří Zíka.

Novodobá historie lomu sahá do první poloviny minulého století. Z původních dvou malých lomů ze čtyřicátých let při rozšiřovaní a napřimování kdysi císařské silnice z Prahy do Českých Budějovic se v roce 1973 stal velkolom s dvousměnným provozem, v němž se do roku 1992 vytěžily 4 miliony tun kameniva.

Za každou odtěženou tunu materiálu si musel podnik dávat stranou státem stanovenou částku na pozdější rekultivaci. Při privatizaci během tří let zmizely nejenom nastřádané peníze, ale i hornina určená k uvedení pozemků do původního stavu.