V souvislosti s přetrvávajícím suchem, nedostatkem vody a s vypouštěním odpadních vod, dochází k rozvoji řas a sinic i dalších jevů zhoršují kvalitu povrchové vody. „Aktuálně se významným způsobem zhoršila jakost vody v Sázavě,“ potvrdil dispečer Povodí s tím, že koncentrace chlorofylu-a byla ve Zruči při posledním měření vyšší než 500 ug/l. To také způsobuje tvorbu světle zbarvené pěny nebo zvýšený zákal vody.