Právě proto se dá také očekávat podobná reakce při úpravách Husovy ulice. Úzká vozovka z kočičích hlav má k ideálu daleko. A protože se nejedná jen o opravu vozovky, k níž dojde až úplně nakonec, musí být napřed zrekonstruované inženýrské sítě – kanalizace, voda a plyn.

„Aby k tomu mohlo dojít, musí se nejprve uskutečnit stejné práce v Žižkově a Jiráskově ulici které navazují inženýrské sítě od dopravního terminálu a parkovacího domu,“ vysvětlil místostarosta Roman Tichovský.

Jenže v souvislosti s rekonstrukcí Husovy ulice má dojít i k rozšíření tamní vozovky. Na jedné straně je poměrně široký a nepříliš využívaný chodník, na druhé pak rostou necelý metr od krajnice mladé hlohy.

„Komunikace nemá parametry, proto se bude muset do stromořadí sáhnout,“ potvrdil místostarosta s tím, že kvůli jejímu rozšíření a šikmému parkování, dojde i ke zúžení chodníku. „Podle studie, kterou máme, by tam stromy být vůbec neměly. Zůstat by tam měl jen chodník,“ dodal politik.

Kácení mladých stromků má ale ještě další rozměr. Město na jejich výsadbu získalo dotaci a udržitelnost takto financovaného projektu, je celou dekádu.

Zatím není nic rozhodnuto, tedy ani kácení stromů. Vše je ve fázi studie a ta počítá s tím, že autům stromy ustoupí. Počítá také s pokládkou méně hlučné obalované směsi na vozovku. Dláždění by pak mělo zůstat jen na šikmých parkovacích místech.