„Chodníky v Komenského ulici, která je obchodní zónou, budou rozšířeny, silnice bude naopak o něco užší," informoval vlašimský starosta Luděk Jeništa s tím, že parkovacích míst bude přibližně stejně, jako je dosud, protože projekt po úpravě počítá s tím, že nebudou vysazeny stromy. „Na prvé straně směrem od městského úřadu bude podélné stání, jako je dnes. Na levé bude nahoře kolmé stání a před novými domy, které tam jsou, bude místo šikmého stání podélné. V rámci kolmých stání bude více míst k parkování, ale v rámci šikmých, která budou předělána na podélná stání, bude míst méně," vysvětlil vlašimský starosta.

Právě úbytek parkovacích míst byl jedním z důvodů odkladu rekonstrukce o zhruba půl roku. Živnostníkům a obyvatelům v této části města se nelíbilo, že by mělo parkovacích míst ubýt na úkor nové zeleně. Po připomínkách a několika jednáních se s radnicí dohodli na změně projektu. V současnosti v Komenského ulici zaparkuje sedmadvacet aut, po původně zamýšlené rekonstrukci by to bylo jen sedmnáct vozidel.

„Kdyby se tu udělala „zóna třicet" mohla by být místa pro parkování i na místech dnešních přechodů, takže míst by mohlo být i pětatřicet, což je dvojnásobek míst, s nimiž počítá studie," řekl k tomu už dříve podnikatel Pavel Havlíček. Ten také upozornil na problematiku zajíždění a výjezdu z kolmého stání při zúžené vozovce, která bude bránit plynulosti provozu v příliš rušné ulici.

Vedení vlašimské radnice uvažuje ještě o tom, že by se v rámci stavebních úprav udělala příprava na instalaci parkovacích automatů k jednotlivým parkovacím místům, podobně jako je to v Benešově.

„Bylo by tam placené stání v době otevření obchodů, což Komenského ulice jednoznačně vyžaduje vzhledem ke svému obchodnímu charakteru. Myslím si, že tenhle systém má velkou výhodu," dodal starosta Luděk Jeništa s tím, že zásobovací vozy mají většinou možnost zajíždět k zadním traktům obchodů a zásobování by obchodů nemělo dělat problémy.

Karel Chlumec