„My jsme ten projekt pozastavili, protože jsme dospěli k názoru, že není na jeho formu zcela jednotné stanovisko. To ale asi nebude zcela nikdy. Chceme udělat schůzku, jakési komunitní setkání lidí, kteří tam žijí a podnikají a chceme vyvolat další diskusi o tom, jak by ulice měla fungovat a to zejména v oblasti parkovacích míst," řekl vlašimský starosta Luděk Jeništa a doplnil, že diskuse bude hlavně o tom, zda v ulici bude či nebude zeleň nebo zda parkovací staní bude příčné nebo podélné.

Na Komenského ulici je projekt zpracován již několik let a jak potvrdilo vedení vlašimského úřadu, v rozpočtu města se opakovaně s touto finanční investici počítá. V první fázi by se rekonstrukce měla týkat úseku mezi kruhovou křižovatkou u KD Blaník a domem služeb, následně pak s protažením až k okružní křižovatce u městského úřadu.

V první polovině roku brzdily zahájení stavby chybějící souhlas hasičů kvůli technickým nedostatkům projektu.

„Práce by měly začít v posledních prázdninových dnech a do konce roku by se měla rekonstrukce kompletně hotová," tvrdil ještě v polovině července vlašimský starosta.

„My jsme se seznámili se stavebním řízením, které již bylo v plném proudu. Při bližším zkoumání dokumentace jsem zjistil, že jsem omezen na vlastnickém právu. Před vjezdem na náš soukromý pozemek sloužící k zásobování našich dvou polyfunkčních domů byla zakreslena dvě parkovací místa, která tam teď nejsou. Proto jsme se proti řízení, s nímž jsme dopředu nebyli seznámeni odvolali. Kdybychom nemohli vjet na tu proluku, ve chvíli, kdy tam bude parkovací místo, tak bychom tyto domy nemohli zásobovat," vysvětlil blíže problematiku zdržení stavby majitel Domu služeb Pavel Havlíček s tím, že hovoří i za většinu vlastníků domů v Komenského ulici, protože těch důvodů je více.

Další příčinou, proč se vlastníci domů odvolali proti stavebnímu řízení, je úbytek parkovacích míst po rekonstrukci ulice na polovinu.

„V současné době v ulici zaparkuje sedmadvacet aut, po rekonstrukci by to bylo pouhých sedmnáct automobilů. Kdyby se tu udělala „zóna třicet" mohla by být místa pro parkování i na místech dnešních přechodů, takže míst by mohlo být i pětatřicet, což je vlastně dvojnásobek míst s nimiž počítá studie," dodal Pavel Havlíček s tím, že ani on si samozřejmě nepřeje, aby Komenského ulice zůstala tak jak je a k rekonstrukci dojít musí. Podnikatel také upozornil na problematiku zajíždění a výjezdu z kolmého stání při zúžené vozovce, která bude bránit plynulosti provozu v příliš rušné ulici.

„To vše bude předmětem dalšího jednání na plánované schůzce. Jakmile nastane nějaká většinová shoda, tak bychom se do té rekonstrukce chtěli pustit," přislíbil vlašimský starosta.

KAREL CHLUMEC