„Jedná se o největší a nejdůležitější letošní investiční akcí,“ potvrdil votický místostarosta Jiří Slavík s tím, že se v podstatě jedná o rekonstrukci dvou kilometrů komunikace z centra města na votické nádraží na Beztahově. „Chodník, který podél vozovky rekonstruujeme bude sloužit jak chodcům tak cyklistům jako cyklostezka,“ upřesnil. Od hasičského domu ke křižovatce u továrny Mokate instalují dělníci také nové betonové obrubníky. Investorem akce týkající se vozovky je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, protože práce probíhají na trase krajské silnice druhé třídy číslo 121.

KSÚS za svou část akce zaplatí přes 40 milionů korun bez DPH, za rekonstrukci chodníku pak vydá město 39,3 milionu korun bez DPH. „Současně s rekonstrukcí obou komunikací město pod silnici instaluje vodovod a rekonstruuje kanalizaci,“ upřesnil místostarosta. Pod budoucí chodník natahují pracovníci červené chráničky, tedy pevné „husí krky“, které ochrání jimi vedené kabely před mechanickým poškozením. Objížďka kvůli úplné uzavírce Husovy ulice vede přes Jestřebice a Arnoštovice.

Děti do školy vozí zkratkou

To však platí jen pro motoristy. Město si na dobu prací najalo minibus, který vozí děti z nádraží do centra ke škole. „Objížďka je hodně dlouhá a děti, kdybychom je měli vozit po objížďce, by nestihly první zvonění,“ upozornil Jiří Slavík. Město proto minibus pustilo z nádraží po cestě, která ho přivede na zpevněnou komunikaci v místní části Srbice, odkud je to do centra zhruba kilometr. Akci finančně podpořil Státní fond dopravní infrastruktury, zhotovitelem je společnost Doprastav. Ta dílo v celkové hodnotě 79,3 milionu korun bez DPH má dokončit do letošního listopadu.