Výzvu k odstranění v rozporu s platnými právními normami umístěného reklamního poutače u krajské silnice II/106 u Týnce nad Sázavou zveřejnil Silniční správní úřad Benešov. Výzvu formou veřejné vyhlášky zveřejnil úřad vzhledem k tomu, že nezná vlastníka zmiňovaného reklamního zařízení. Billboard je totiž umístěný v silničním ochranném pásmu silnice II/106, ležícím na katastru obce Bukovany.

Obdobně Silniční správní úřad Benešov postupuje i v případě další reklamy. Ta tentokrát stojí v Lešanech. „Jedná se o dva kusy reklamního zařízení s informační tabulkou umístěnou pod svislou dopravní značkou s názvem obce Lešany „Obec je monitorována kamerovým systémem, umístěném na silničním pozemku silnice III/1065, která je ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje," připomněla Radka Anna Salzmannová, odborný referent Silničního správního úřadu Benešov.