Vycházel při tom z už tehdy platného územního plánu, který určoval, jak má reklama ve městě vypadat.

Některé poutače skutečně zmizely, jenže se objevily nové. Takže se toho kromě kosmetických změn ve městě příliš nezměnilo. To platí dodnes, i když letos v dubnu současný starosta Petr Hostek uznal, že s přebujelou reklamou v Benešově, je potřeba něco dělat. Upozornili ho na to i budoucí architekti, studenti ČVUT Praha, po procházce městem. „Říkali, že naposledy tolik reklamy viděli v Bangkoku,“ uvedl starosta.

O množství a vkusnosti, respektive nevkusnost reklamy se zmiňují například i stránky archibn. Podle jednoho z jeho členů, mladého architekta Luboše Klabíka, má například regulace reklamy v Tyršově ulici začít po její revitalizaci. „Takže i tahle ulice by měla být od reklam očištěna a regulována,“ tvrdí.

Ilustrační foto.
Na co přispěje stát? WC pro turisty, zkvalitnění značení i stezky pro běžkaře

Na archibn diskutující Stanislav Sadílek je zase přesvědčený, že reklamy je už tolik, že ji snad ani spotřebitel nemůže vnímat. Katka Shibalová si stojí zase za tím, že i opravdu velká reklama se dá udělat celkem decentně. Za zachování možnosti upozornit na svůj podnik se ale staví podnikatel František Paluš. „Chce to spíš nabídnout obchodníkům pomoc, toto je spíš problém vkusu. Co kdyby se archibn angažoval a navrhl obchodníkům alternativu,“ vyzývá na jeho FB Paluš s tím, že regulace není nutná. „Bez reklamy mohou někteří obchodníci zavřít,“ je přesvědčený.

Luboš Klabík ale vysvětluje, že nejde o to reklamu zrušit, ale dát jí nějaké mantinely.

Jak na to, je popsáno i v už zmiňovaném územním plánu Benešova. Píše se v něm, že stavby a zařízení pro reklamu a propagaci mohou být realizovány pouze v případě, že nenaruší charakter, atmosféru a vzhled prostředí, účel vlastní nebo sousedících ploch, nebudou obtěžovat hlukem nebo světlem okolní zástavbu a nesníží bezpečnost silničního nebo pěšího provozu. „Reklamní zařízení umísťované na budovách musí být přizpůsobeno jejich architektuře a nesmí rušit základní členění fasád,“ definuje ÚP Benešova.

Jak moc se to městu Benešovu prostřednictvím jeho úředníků dodržovat, se může každý přesvědčit na vlastní oči.

S úklidem černé skládky v Benešově pomáhali především studenti benešovské SOŠ a SZŠ.
Za úklid nelegální skládky dostala benešovská škola ocenění