V RÚ pracuje už čtvrt století. A jak sama tvrdí, stále ráda. Možná i proto, že tam působila na různých pozicích, což považuje za výhodu. A když v roce 2007 přišla nabídka koordinovat přípravu ústavu k akreditaci, nerozmýšlela se dlouho. Pro Evu Talpovou to byla výzva, při níž, obstála. A u řízení kvality, pak už zůstala. „Bez výborných kolegů, kteří jsou odborníky na svých místech, bez pracovitých lidí na jakékoli pozici, společné motivaci a týmové práci, by se však nic nepovedlo,“ je přesvědčena.

Když jste nastoupila, nebylo pro vás těžké v takovém prostředí pracovat?
Vyrůstala jsem nedaleko, prostředí jsem znala, naopak jsem si přála tu pracovat. Až po nějaké době jsem zjistila, že si musím vybudovat „ochrannou stěnu“ a nepřipouštět si všechny starosti ostatních. Dnes je to naštěstí jinak a personál připravují psychologové. Z pozice „kvalitáře“ bylo zase náročné lidí motivovat. Nyní mi přijde až úsměvné, co všechno tehdy nešlo, a nyní je to samozřejmostí. Naštěstí staniční sestry a členové komise kvality péče patří mezi tahouny.

Bylo už tehdy něco, o čem jste byla přesvědčena, že je nutné změnit?
Chybělo více sortimentu zdravotních pomůcek a tím i možnosti jejich výběru pro naše pacienty, ale i pro veřejnost. A také tu nebyla možnost poskytovat poradenství v této oblasti. Často k nám přicházeli lidé i z okolí, kteří neměli od lékaře téměř žádné informace. Na lůžkových odděleních zase možnost personálu změnit za určitých podmínek pracoviště. Postrádala jsem i vyšší motivaci sester ke vzdělání či k prezentaci jejich práce. Všeobecné sestry pracují ve specializovaných týmech a v rámci RÚ fungují jako konzultantky, které znalosti a poznatky předávají na odborných konferencích. Věděla jsem také, že je potřeba dát na vědomí veřejnosti, že jsme prověřeným zařízením. A to jsme zase zpátky u kvality. Je jasné, že když budete mít plánovanou hospitalizaci, určitě se budete zajímat, do jakého zařízení jdete. Očekáváte špičkovou odbornou péči, profesionální chování personálu, který se k vám bude chovat s respektem. Jak to zjistíte? Potřebujete informace. No a my se snažíme jich mít pro veřejnost co nejvíce na webových stránkách včetně výsledků spokojenosti pacientů. Nebojíme se ukázat veřejnosti nejen přednosti, ale i rezervy našeho zařízení.

Na chodbách ústavu visí certifikáty, které dokládají, že vaše zařízení splňuje určité standardy. Kdo tato potvrzení vystavuje?
V současné době hodnocení kvality a bezpečí může provádět fyzická nebo právnická osoba, které bylo uděleno oprávnění k provádění této činnosti. Zveřejňuje je Ministerstvo zdravotnictví. V našem případě je hodnotitelem Spojená akreditační komise, o.p.s. Ta byla v roce 2008, jediná. Nyní je jich registrováno devět.

Co se za udělením certifikátů skrývá?
Zjednodušeně: akreditační šetření ověřuje, zda jsme splnili požadavky akreditačních standardů, ty se týkají odborné péče, práv pacientů, technického zabezpečení, řízení lidských zdrojů, služeb a dalších věcí. My je naplníme tak, že vytvoříme vlastní vnitřní předpisy, s vlastními jednotnými postupy, závaznými pro pracovníky, samozřejmě v souladu s platnou legislativou. Pokud se má něco dodržovat, musíme prověřovat. Provádět interní audity a vyhodnocovat. Sbírat a analyzovat data. Když jsme připraveni, objednáme externí audit. Auditory jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci a administrátoři ve zdravotnictví. Šetření probíhá podle tzv. metodiky Stopař. Auditoři vyberou pacienty a posuzují, zda je péče v souladu s vnitřními předpisy zařízení respektive v souladu s akreditačními standardy.

Potvrzení kvality ale nemá neomezenou platnost. Je těžké ho obhájit?
Výsledkem akreditačního šetření je závěrečná zpráva auditorů a vyjádření. Pokud je zařízení akreditováno, platnost certifikátu se uděluje na dobu tří let. Náš ústav byl akreditován v roce 2008 a reakreditován v letech 2011, 2014 a 2017. Samozřejmě bylo obhajování těžší. A protože nároky pacientů rostou, je jasné, že kvalitu nelze jen udržovat, ale je potřeba ji stále zvyšovat.

Eva Talpová Narodila se v roce 1964 ve Vlašimi. Pracuje jako náměstkyně ředitele pro kvalitu a ošetřovatelskou péči v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Magisterské vzdělání má ze Zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích, specializační vzdělávání Organizace a řízení zdravotnictví v Brně, Management zdravotnictví (MBA) v Praze a kurzy zaměřené na zdravotnické právo, kvalitu a interní audit. Je aktivní při odborných přednáškách a má na svém kontě i publikační činnost v České republice či zahraničí. Je lektorkou akreditovaných kurzů Ministerstva práce a sociálních věcí či autorkou preventivní akce Na vlastní kůži. Je vdaná, má dva syny.

Certifikát je sice nutnost, ale pro pověst vašeho zařízení je nejspíš stejně důležitá spokojenost vašich klientů. Stačí se podívat na hřiště ústavu při akci Keep respect a je vidět, že se vaši bývalí pacienti rádi vracejí za lidmi, kteří jim pomohli obstát v těžké životní zkoušce. Cítíte to také tak?
Určitě, vnímám to stejně. Pacienti se vracejí na tuto akci, ale i na sportovní hry a další akce, prostě do Kladrub. A každého z nás zaměstnanců, to těší, protože víme, že u nás byli spokojeni. A z řady pacientů se stali naši přátele.

To je hezké, ale tohle pozitivum se nedá příliš uchopit…
To ano. Jelikož se ale ptáte „kvalitáře“ uvedu prokazatelné údaje o sledování spokojenosti pacientů. Ta je při řízení kvality nezbytná. V roce 2008 jsme se připojili k těm, kteří systematicky pracují na zlepšování kvality a využívají výzkum Kvalita očima pacientů (KOP) založený na metodice měření osmi základních dimenzí kvality zdravotní péče, používaný ve vyspělých zdravotnických systémech ve světě. Aby si pacient mohl vybrat, musí mít k dispozici validní veřejně dostupné informace o zdravotnických zařízeních. To RÚ splňuje. I v roce 2017 jsme sledovali KOP a obhájili nejvyšší rating kvality zdravotních služeb "A+" a tím splnili podmínky certifikace ve všech čtyřech hodnocených kategoriích. Proto chodby ústavu zdobí certifikáty - Lůžková zdravotnická zařízení, Lékaři lůžkových zařízení, Sestry lůžkových zařízení a Rehabilitační pracovníci lůžkových zařízení. V roce 2017 jsme dosáhli zatím nejvyšší celkové spokojenosti 88,4 procenta a tím se od roku 2008 se zvýšila o 5,5 procenta.

Víte, nebo cítíte, že je v ústavu potřeba ještě něco vylepšit?
Zlepšování je nekončící proces. Něco se povede a už vidíme, co by se dalo zlepšit dál. Důležitý je lidský přístup, pochopení změny životní situace pacientů, komunikace. Po mnoho století neměli pacienti žádná práva, byli plně závislí na lékaři a asymetrie jejich vztahu byla obrovská. To se změnilo a stále se mění a situace pacientů se zlepšuje. Nejsou to pouze moderní zdravotnické postupy a přístroje, které zlepšují zdravotní stav pacientů. Je to především pochopení, dobré slovo, prostě lidskost.

Kromě „napravování“ ale RÚ Kladruby působí také na poli prevence. Připomeňte prosím, jak dlouho a čím.
Zmíním preventivní akci, jíž jsem autorkou - Na vlastní kůži. Ta, zaměřená na teenagery a vždy před prázdninami, se v RÚ konala na začátku června už podeváté. Se dvěma kolegy, fyzioterapeuty Petrou Skopcovou a Jiřím Pokorným, klademe důraz na varování před skoky po hlavě do neznámé vody a vzniklým následkům, které jsou po tomto úrazu nejzávažnější. O změnách v životě, které po úrazu následují, hovoří z vlastní zkušenosti pacienti ústavu. Na vlastní kůži si účastníci vyzkoušejí jízdu na vozících, absolvují na nich překážkovou dráhu simulující obtíže vozíčkáře ve městě, vyzkouší ortézy, berle, jízdu na handbiku. Seznamujeme děti s hlavními příčinami úrazů, s důležitostí nepřeceňování vlastních sil, s nezbytností používání ochranných pomůcek, s vlivem alkoholu a drog na chování člověka v souvislosti s úrazy. Program obsahuje konkrétní případy našich pacientů.

Proč jste si tuhle akci vymyslela?
Setkala jsem se se spoustou mladých lidí, kteří zbytečně ochrnuli. Chtěla jsem udělat alespoň něco. Varovat. Nejdříve jsem jezdila po školách, naložila do auta pomůcky, požádala pacienta, který byl ochoten promluvit, jak žil před úrazem a po úrazu a vyrazili jsme. Bylo vidět zájem. Potom jsme se přesunuli do Kladrub a pokračujeme dál.