Regulace se při tom týká veřejně přístupných míst mimo provozovnu firem, které poutačem budí nebo by měly budit pozornost případných zákazníků. „Komunikačními médii, kterými nesmí být šířena reklama na veřejně přístupných místech, jsou reklamní tabule pevné menší než 0,6 metru čtverečního a nepevné všech velikostí upevněné či zavěšené na stavbách, plotech, sloupech, stromech a samostatně stojících konstrukcích,“ stojí v dokumentu podepsaném nejužším vedením benešovské radnice.

Ale jak už to tak bývá, žádné nařízení nemůže existovat samo o sobě bez nějakých těch výjimek. A má je i toto. Píše se v něm, že se rozhodnutí radních netýká pevných informačních směrových tabulí do 0,6 m2 obsahujících upozorňujících na místní provozovnu. „Maximálně by měly být tři a měly by být umístěny nejvýše ve vzdálenosti 200 metrů od provozovny,“ upozornil signatář dokumentu Jiří Švadlena.

Výjimek je samozřejmě více a jsou shrnuty do čtyř dlouhých odstavců. Vyjmenování všech výjimek je nad rámec možností tohoto článku. V nařízení je ale také informace o tom, že výjimky neplatí na plochách objektů dotčených zájmem ochrany kulturních památek.

A pak jsou tu také další výjimky. Tentokrát z regulace. Zákaz šíření reklamy se podle nich nevztahuje na charitativní akce, prezentace politických stran a hnutí, některé veřejné sbírky, shromáždění, pouliční průvody a manifestace svolané podle zvláštního právního předpisu. „Regulace se netýká ani akcí pořádaných, spolupořádaných, konaných pod záštitou nebo s finanční účastí města Benešova nebo jím založenými společnostmi nebo zřízenými organizacemi,“ připomněl starosta Petr Hostek.

A také akcí pořádaných na základě smlouvy uzavřené mezi pořadatelem a městem Benešovem.