Audit se zaměřil na vedení účetnictví i personálie a také na naplňování zákona o nakládání s uměleckými sbírkami. Například pozůstalost po benešovském malíři Vladimíru Cidlinském kontroloři objevili uloženou na zemi…

Audit prověřil i nákupy takzvaných didaktických pomůcek. V rámci nich MUD utratilo jen loni a předloni statisíce za rychlovarné konvice, cvičební pomůcky, dětské autosedačky, jízdní kola, koloběžky, hvězdářský dalekohled, remosku a pečící hrnec, vysavač, elektrický kartáček na zuby nebo například i designové kuchyňské nože.

„Sbírky designu některých muzeí se řídily sběratelkou soukromou koncepcí. Sběratelé si vytknuli úzký obor a tam chtěli být co nejhlubší a nejpřesnější. To ale neodpovídá vzdělávacímu poslání muzeí. Muzea mají vzdělávat veřejnost ke vkusu, proto není dobré sbírat například jen vidličky," vysvětlil Tomáš Fassati.

A co prověrka odhalila? Jednoduše řečeno, že v muzeu není všechno tak, jak by mělo být.

„V organizaci nefungoval řád," shrnula místostarostka Nataša Bruková, která má na starosti kulturu a rada města ji pověřila vypracováním „kuchařky," podle níž se bude postupovat při znovuoživení a otevření nyní uzavřeného muzea. „Nebylo zapsáno umístění sbírkových předmětů a po třech letech některé z nich ani nebyly v evidenci," připomněla Bruková.

Proč to tak bylo? Podle starosty Benešova Petra Hostka nebyla ze strany úředníků města poskytována MUD dostatečná metodická pomoc. Přitom až do konce roku 2014 bylo MUD organizační složkou města a od následujícího roku se MUD stalo příspěvkovou organizací města s určitou autonomií.

„Těžko můžeme chtít po kreativním člověku, jakým pan Fassati je, aby seděl u účetních knih," míní starosta Benešova Petr Hostek.

A takové lidi, jak se sám Tomáš Fassati při tiskovce vyjádřil, MUD nemělo.

„V minulosti jsme se stali odkladištěm lidí, kteří na radnici nevyhovovali. Proto jsme se potýkali s problémy, ale neřešili jsme je dostatečně rychle a dobře. To malé procento schopných lidí v muzeu dělalo za ostatní," tvrdí Fassati, který při tiskovce dostal od starosty Benešova k pětašedesátým narozeninám dva objemné a cenné knižní svazky fotografií Františka Drtikola.

Tomáš Fassati MUD vedl dvacet let a přes všechna pochybení, která nyní vyplouvají na povrch, radnice s jeho prací i nadále počítá. Má totiž vést nově vytvořené pracoviště nazvané Kabinet designu.