Jen si to představte. Místo mírně řečeno skromného domácího prostředí v Česku skládáte maturitu v atraktivních podmínkách jižní Evropy. Že je takové spojení příjemného s užitečným nemyslitelné? Pro čtvrťáky z benešovské Střední školy cestovního ruchu vůbec ne. Ke své zkoušce z dospělosti totiž vyrazili na Balkánský poloostrov.
„Jednalo se o dvanáctidenní, v pořadí již čtvrtou studijní cestu do Řecka. Jejím hlavním cílem bylo vykonání praktické části maturitních zkoušek z předmětu technika cestovního ruchu,“ vysvětlil třídní učitel maturantů Petr Procházka.
Benešovská škola navázala na předloňské praktické maturity.
„Tehdy ale skládali zkoušku v zahraničí jen někteří čtvrťáci, protože zájezdy do zahraničí nejsou povinné. Letos jelo do Řecka všech dvacet maturantů a zkouška se tak týkala téměř každého. Výjimku tvořily pouze čtyři studentky pověřené jednak organizačním zajištěním zájezdu, jednak prezentacemi jeho přípravy a průběhu, konanými ve škole,“ připomněl Procházka s tím, že se tentokrát změnila i destinace. Po Sarti na poloostrově Chalkidiki se novým místem pobytu stalo letovisko Olympic Beach na Olympské riviéře.
Cesty za teplem ale využili i jiní školáci. Spolu s maturanty jeli i někteří druháci a třeťáci. nechyběl pochopitelně ani tříčlenný pedagogický doprovod. Učitelé studenty nejen „hlídali,“ ale také hodnotili maturitní práce.
„Výslednou známku se ovšem studenti dozvědí až v květnu, po složení ústních maturitních zkoušek. V rámci předmětu je jejich součástí ještě obhajoba praktické části, a to i na základě vlastního písemného zpracování a následné oponentury,“ vysvětlil pedagog.
Vedle výše zmíněných úkolů se činnost maturantů soustředila především na funkce pro cestovní ruch specifické, jimiž jsou odborný a technický průvodce, delegát cestovní kanceláře a animátor, což je člověk zajišťující společenské aktivity během pobytu, například sportovní soutěže či hry.
„Studenti se na vlastní zkoušku připravili ještě před odjezdem a to buď samostatně, nebo nebo ve skupině. To se jim hodilo při samotné zkoušce, protože maturant nejenže prokazuje schopnost aplikovat své poznatky z oboru do praxe, ale využívá i nezbytných komunikačních dovedností jimiž jsou přirozené vystupování, řízení skupiny, kultivovaný, spisovný projev, komunikace v cizím jazyce či zpestření výkladu zajímavostmi,“ poodhalil podmínky úspěchu Petr Procházka a připomněl, že k nejatraktivnějším akcím vedeným maturanty patřily výlety do blízkých i vzdálenějších míst od letoviska. Asi nejvíce studenty zaujala návštěva známého klášterního komplexu Meteora spojená s prohlídkou nedaleké manufaktury na výrobu pravoslavných ikon. Zájezd z Benešova ale viděl i památky starověké řecké kultury v archeologické lokalitě Dion i v místním muzeu. Krásný výhled na riviéru se všem naskytl po výjezdu do národního parku Olymp i při prohlídce zříceniny středověkého hradu Platamonas. Zajímavá byla také okružní jízda starobylou Soluní, chvíle volna strávené koupáním v Egejském moři či posezení v místních tavernách s vyhlášenými kulinářskými specialitami.
⋌S přispěním Petra Procházky