„Z hlediska projektu a v souladu s hygienickými předpisy jsme skutečně schopni navýšit kapacitu ze stávajících pětadvaceti dětí až na avizovaných šedesát. Ale to mi nechceme. To by byla mateřinka předimenzovaná. Optimální navýšení by bylo mezi deseti až dvaceti žáčky," řekl v úvodu starosta Krhanic Aleš Papoušek.

Ten měl po několika nezdařilých pokusech o dotace, nejprve z regionálního operačního programu Střední Čechy a poté z programu From Středočeského kraje v plánu realizovat přístavbu školky v horizontu čtyř let z vlastních zdrojů. Nakonec se ale objevil štědrý sponzor, který svou pomocnou rukou zkrátil stavbu na pouhý jeden rok.

To byla pro obecní kasu ohromná úspora. Ovšem zdaleka ne jediná. Původní rozpočet na přístavbu mateřské školy byl zaokrouhleně pět milionů korun. Když ale starosta obce sečetl veškeré účty, dostal se na sumu o dva miliony nižší.

„V první řadě je to tím, že jsme vsadili na partnery, s kterými obec dlouhodobě spolupracuje, což jsou místní živnostníci a firmy, a u kterých jsme měli jistotu, že bude práce dobře odvedena a budou si ji účtovat hodinově. Druhou velkou úsporou bylo to, že se jednalo o přístavbu školky, takže nám díky tomu někteří dodavatelé se srdcem na tom správném místě poskytovali různé slevy. Na okna, dveře a tak. Třetí skupinou dobrých duší byli dodavatelé, kteří nám poskytli stavební materiál, třeba palubky na podbití zcela zdarma. No a poslední, čtvrtá skupina, která nemalou měrou přispěla ke snížení rozpočtu, byli brigádníci, kteří zcela zdarma a ve svém volném čase odpracovali na školce zhruba 150 hodin. A nešlo jen o začišťovací práce v okolí, ale jednodušší zednické práce," popsal uspořené dva miliony, které bude moc obec použít na jiné projekty Aleš Papoušek.

Řekl si tedy, že by bylo vhodné všem těmto lidem poděkovat. Projektantem počínaje přes firmy a řemeslníky, a dobrovolníky konče. Proto pro ně v neděli uspořádal setkání, a kde jinde než v nové přístavbě mateřinky, kde po vřelých slovech vedení obce slavnostně zahájili její provoz.

V současné době má stávající školka naplněný stav a starosta obce Aleš Papoušek budu žádat o navýšení kapacity v rámci rejstříku škol. V příštím roce, zhruba v květnu či červnu pak obec vyhlásí takzvanou poptávku dětí. Pokud bude mít zájem nastoupit do krhanické mateřinky v příštím školním roce více jak 25 dětí, bude nutné rozšířit pedagogický sbor.

„V podstatě budeme schopni vzít děti i mimo náš region. Máme tu myšlenku, že co byly dřív neinvestiční náklad na žáka, což jsou v podstatě provozní náklady školy přepočítané na žáka, tak pokud by byla velká poptávka a lidem by to pomohlo, je možné uvažovat, že od nich odstoupíme," připustil Aleš Papoušek.

Zatímco v neděli si přístavbu mateřské školy již v plném lesku prohlédli všichni ti, kteří se na její výstavbě podíleli, včera si její otevřenou náruč mohli premiérově vyzkoušet ti nejmenší. Pro ně navíc obec připravila jako překvapení malý program. Dnes je pak od 15 do 18 hodin otevřená pro veřejnost, kdy se mohou zájemci zúčastnit komentované prohlídky.