„Raná péče může hodně pomoct k tomu, aby rodina nevyhořela a dítě neskončilo v ústavní péči. Spousta rodin o této službě stále neví,“ řekl ředitel CSS Tloskov Matěj Lipský.

Podle lékařů tři až pět procent dětí přichází na svět s nějakým handicapem. „Jenom medicínská péče nestačí, má svoje limity. Snažíme se o pacienty pečovat podle nejnovějších medicínských poznatků, ale v řadě případů musí přijít následná péče. Rodina péči o handicapované dítě nezvládne, když nemá oporu jak v rané, tak v sociální péči,“ upozornila lékařka Elsa Zemánková.

Její slova potvrdila i Lenka H., která využívala ranou péči pro svá dvojčata od tří do sedmi let. „Byla jsem moc spokojena. Raná péče podpořila i mně, abych zvládala péči o děti, pomohla mi vytvořit vhodné prostředí pro vzdělání dcer. Naučila mě také, jak se s nimi alternativně dorozumět, protože mají problém s komunikací. Pomohla mi i v sociálních otázkách,“ řekla.

Podle vedoucí Rané péče z Tloskova Radky Jirouškové odborníci z oblasti předškolní pedagogiky, zdravotnictví i sociální oblasti cítí, že raná péče je málo propagovanou službou.

„Rodiče se o ní dovídají až ve vyšším věku dítěte, třeba ve 4, 5 letech nebo předškolním věku, a jsou pak zklamaní, že v 7 letech naše podpora končí, protože ze zákona se poskytuje do 7 let věku dítěte,“ upozornila.

Raná péče se většinou praktikuje přímo v rodinách. Hodně rodičů se toho ale obává a preferuje návštěvu ambulantních zařízení. To byl i jeden z důvodů, proč CSS Tloskov otevřelo loni na podzim kontaktní místo rané péče v objektu organizace RUAH v Benešově.

Raná péče
Raná péče Centra sociálních služeb (CSS) Tloskov nabízí pomoc rodinám s dětmi do sedmi let s ohroženým vývojem nebo mentálním, tělesným či kombinovaným postižením. Působí na Benešovsku, Voticku, Vlašimsku, Dobříšsku a Říčansku, a terénní služby poskytuje od začátku systému sociálních služeb, což je již deset let. Poradci rané péče, jsou speciální pedagogové s vysokoškolským vzděláním. Terénní služba je ale pouze podpůrnou, speciálně pedagogickou, ne lékařskou záležitostí, a jejím cílem je, aby rodiče začali s dítětem pracovat včas.