Vyplývá to z informací, které od tajemnice obdržel Benešovský deník. MěÚ Benešov, respektive jeho zaměstnanci, šetří elektřinou, ale například i papírem. To se podle Ilony Kučerové z kanceláře tajemnice daří díky centralizaci tisku. Právě to přináší až třicetiprocentní úsporu ve spotřebě tonerů do malých tiskáren.

Celé tohle úsilí radnice nazývá srozumitelným souslovím – Zelené úřadování. To zahrnuje postupy vedoucí k ekologickému a potažmo ekonomickému přístupu úředníků ke svému zaměstnavateli. To se daří i díky zavedení Kodexu environmentálně šetrného chování zaměstnanců.

Společně s úsporami nákladů na energie dosaženými vhodným výběrem dodavatelů, ušetřila radnice loni téměř čtvrt milionu korun.
K tomu přispěly i úspory v oblasti využívání služeb mobilních operátorů. Při změnách, které přišly v roce 2013 radnice ušetřila celých 60 procent nákladů roku 2012 a hned následující rok 2014, pak znamenal pokles výdajů až na úroveň čtvrtiny nákladů vykázaných v roce 2012.

„Co se týká například úspor na výdajích za elektřinu, ty byly loni, proti předchozímu období v našich budovách A a B na Masarykově náměstí téměř čtrnáct procent. To znamená ušetřených 145 tisíc korun," potvrdila tajemnice MěÚ Benešov Miluše Stiburková. Současně připomněla, že loňské úspory na vytápění úřadu dosáhly přes tři procenta, proti roku 2013. „To představuje proti předcházejícímu období úsporu 110 tisíc korun," dodala tajemnice.