Podle předlohy se mohou Neveklovští cítit dotčeni například i kvůli nezájmu lidí o obec, málo kvalitnímu životnímu prostředí, nedostatku či špatné dostupnosti obchodů, služeb, lékařské péče nebo neudržované zeleni.

„Naše obec v současné době zpracovává svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky,“ vysvětluje Jana Mužíková, neveklovská místostarostka.

Program rozvoje podle ní umožní lépe využít finančních prostředků města a je také důležitým podkladem pro získání dotací. Důvodem vypsání dotazníkové akce je snaha radnice zjistit názory obyvatel na to, jak by to tam mělo chodit a co proto udělat.

Jak místostarostka ujistila, výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje města. Dotazník je vyvěšený na webu Neveklova, kde na něj mohou odpovídat všichni starší 15 let. Staromilci ale mohou odpovědět klasicky, zaškrtáváním předepsaných možností.