„Do 22. října, kdy byl ukončen příjem nabídek, se přihlásilo sedm kandidátů,“ potvrdil radní Luboš Balata s tím, že všichni také prošli do druhého kola, k pohovoru. Potvrdil současně, že všichni uchazeči prokázali znalost problematiky v oblasti sportu a sportovních aktivit.

Po pohovorech si valná hromada dala týden na posouzení kandidátů a jimi předložených koncepcí a priorit. Jednatelem následně zvolila Tomáše Holuba.

„Městská sportovní zařízení jsou po Kulturním a informačním centru Benešov druhou společností, kde byl dodržen náš slib, že všichni výkonní statutární zástupci společností zřízených a vlastněných městem vzejdou z řádného a transparentního výběru“ řekl starosta města Jaroslav Hlavnička.