Například v Bukovanech nebo benešovské ulici Na Bezděkově, toho radnice dosáhly vybudováním ostrůvku uprostřed silnice.

Některé obce, třeba Týnec nad Sázavou nebo Poříčí nad Sázavou, mají semafory, které při překročení povolené rychlosti rozsvítí červenou. Jinde zpomalení vyžadují příčné prahy různých konstrukcí. V Bystřici v ulici Dr. E. Beneše u tamní základní školy se jedná přímo o vyvýšení vozovky. Stejný efekt zajišťují jinde zpomalovací polštáře nebo ukazatele okamžité rychlosti nebo kombinace více věcí.

Nejúčinnější je radar

Nad všechna tato opatření ale vyniká svou účinností radar. Ten vyhodnocuje situaci a v případě překročení rychlosti o tom informuje strážníky. „Než přestupek předáme správnímu orgánu, musíme vyřadit například nečitelné registrační značky nebo automobily Integrovaného záchranného systému,“ uvedl velitel benešovských strážníků Radek Stulík. Právě nejúčinnější zbraní proti pirátům silnic se vybavují další a další obce. Jejich zavedení ale pro malá sídla není administrativně snadné. Musí s ním souhlasit nejen Policie ČR, ale také sídlo, které přestupky zpracuje.

Kromě Benešova, který má radary v Máchově nebo Čechově ulici a po stavebních úpravách Vlašimské ulice ho letos chce nasadit také tam, fungují radary napojené na Městskou policii Benešov také na Chlístově, v Kozmicích, Křemení, Dojetřicích, Vranově nebo Soběhrdech. Měřeným tříkilometrovým úsekem projíždějí řidiči také po silnici I/3 od Tužinky po most přes Sázavu u Poříčí. V Bystřici nebo Týnci přestupky zjištěné radarem vyhodnocují tamní strážníci.

Pokuty vylepšují rozpočet obcí

„Radary už po schválení přibudou také v Poříčí nad Sázavou a Nespekách a předjednaný souhlas je také v případě Netvořic,“ upozornil velitel benešovských strážníků Radek Stulík s tím, že na léto by zařízení chtěla využívat, kvůli motorkářům na silnici u přístavu nad Slapskou přehradou, také Rabyně. „Přes dvě stě metrů dlouhý měřený úsek hlavní silnice II/603 v Benešovské ulici bude od křižovatky s ulicí Petrovickou a končit bude za mostkem přes Mokřanský potok. Měřit se bude okamžitá i úseková rychlost,“ připomněl nespecký starosta Michal Tyrner.

Pokuty, byť ty nejsou prvotním cílem, posilují rozpočty obcí. Nejvíce samotného Benešova. Ten pak obcím s radary poskytuje určité finanční částky, kterými obce hradí pronájem zařízení nebo jeho servis. To se bude týkat také Poříčí nad Sázavou. Podle starosty Jana Kratzera před určením místa měření probíhal v Pražské, Benešovské a Čerčanské ulici průzkum dopravy. Nejzávažnější situace se ukázala být v Benešovské ulici poblíž základní a mateřské školy. „Radar si nejspíš pronajmeme. Přístroj bude měřit v obou směrech auta i motocykly,“ sdělil starosta.

Měření vede ke snížení počtu přestupků

Během loňska se měřenými úseky spravovanými benešovskými strážníky prohnalo nadlimitní rychlostí přes 57 tisíc vozidel. Nad všechna místa ale, i vzhledem k tomu, že tudy denně projede přes 20 tisíc vozů, vyčníval právě tříkilometrový úsek u Tužinky. „Úseková rychlost se tam měří už od roku 2021 a počet přestupků tam pozvolna klesá. Stále je ale až příliš vysoký,“ upozornil na měření silnice I/3 Radek Stulík. Jen v roce 2022 průměrnou průjezdní rychlost překročilo podle záznamů Městské policie Benešov 50 060 vozidel. Loni už to bylo pouze 38 766.

Jaký vliv na počet přestupků má hustota dopravy ukazuje loňský případ Vranova. V lednu tam rychlost překročilo 152 řidičů, v únoru 116, v březnu 151 a dubnu 283. Ale pak, během července a srpna, práce uzavřela most u Šternova a řidiči jezdili od dálnice k Benešovu přes Vranov. Tím výrazně stoupl počet projíždějících aut. V červenci tam rychlost překročilo 1105 vozidel. Dalších téměř tisíc pak v srpnu. Jak účinná je radar zbraň, vzpomenul Radek Stulík ohledně benešovských ulic Čechovy a Máchovy. „Ty údaje už byly skartovány, protože je to už více než pět let, ale v obou ulicích se zklidnění dopravy skutečně povedlo. V Čechově ulici to bylo zpočátku opravdu pekelné a v Máchově ulici pak šlo doslova o masakr. Tam šel počet přestupků za měsíc do tisíců,“ upozornil strážník.