„Vybrali jsme zhotovitele opravy,“ potvrdil Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic. „Ze čtyř uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější nabídku společnost PORR, která ji provede za 18,2 milionu korun,“ doplnil.

Hluk se šíří spodem

Firma se zavázala, že od zahájení prací dílo odevzdá do 100 kalendářních dnů. Samotný start rekonstrukce je zatím jen předpokládaný a měl by přijít na začátku letošního 2. čtvrtletí.

Největším problém mostu je nefunkční izolační systém. Kvůli tomu zatéká na krajní nosníky v oblastech pod chodníky. Problém prohlubuje i nefunkční odvodnění dilatačních závěrů.

„Kvůli tomu dojde k odbourání svodidel, zábradlí, chodníků, izolace pod chodníky a frézování obrusné vrstvy vozovky,“ popsal mluvčí chystané práce.

Pak bude následovat obnova izolace pod chodníky a budování nových říms ukotvených ke konstrukci mostu. Současně dojde k osazení nového zábradlí a na hranách chodníků také jednostranného svodidla. ŘSD však nepočítá při uvedených pracích s osazením protihlukové zábrany.

„Ta není předmětem této zakázky,“ sdělil Buček s tím, že samotnému šíření hluku zabrání oprava, nikoliv protihlukové zábrany. „Hluk vzniká nárazem kol na dilatační uzávěry a šíří se spodem. S tím protihlukové stěny moc nepomohou,“ míní mluvčí.

Dojde i na úplnou uzavírku

Podle starosty Votic Jiřího Slavíka jednání o odhlučnění silnice s ŘSD mělo směřovat právě k takové úpravě, tedy i instalaci protihlukové zástěny. „Při opravě mostu by mělo dojít ke snížení hlučnosti, ale musím se na to ještě zeptat paní ředitelky, s níž na ŘSD jednám,“ vysvětlil.

Práce přinesou také pročištění odvodňovačů a skluzů. Nakonec dojde k pokládce nové asfaltové vrstvy, která výškově splyne s dilatační uzávěrou.

Opravy budou probíhat za provozu ve dvou etapách po polovinách vozovky. Na jedné půlce se bude pracovat, druhá poslouží motoristům.

„Toto řešení umožňuje šířka mezi obrubami, která činí šestnáct metrů, takže je zde možné umístit na polovinu vozovky dva jízdní pruhy s šířkou 3,25 metrů i s potřebným bezpečnostním odstupem k opravované polovině mostu,“ popsal Buček s tím, že s omezením provozu musí počítat i řidiči, kteří pojedou pod mostem.

„Při sanaci nosné konstrukce zespodu bude provoz omezen v jedné polovině vozovky kvůli lešení,“ dodal.

Při bourání obou říms ale dojde k úplné uzavírce.