„Stěhování, jak ho prosazuje hejtman David Rath, pokládáme za nesmyslné, za neopodstatněné a za nehospodárné. Ale především bychom takové stěhování považovali za krajně necitlivé vůči dětem, které si vytvořily pevné vazby k současnému místu i svým ,tetám’,“ konstatoval Bendl. Kvůli situaci kolem domova chce klub ODS požádat o svolání mimořádného zasedání krajského zastupitelstva. Podle šéfa mediální sekce Hlavní kanceláře ODS Martina Kupky zákon Rathovi ukládá, aby pak do 21 dnů schůzi zastupitelstva zorganizoval.

Požadavek splní, avšak s údivem

„Pokud bude dán tento požadavek, bude krajské zastupitelstvo svoláno v zákonném termínu,“ sdělila Deníku mluvčí krajského úřadu Berill Mascheková. Pozastavila se však nad tím, co vlastně by zastupitelé měli řešit. Situaci v Pyšelech totiž posuzovali na svém posledním zasedání a velmi obsáhle o ní diskutovali – přičemž od té doby se nezměnilo nic, co by otevíralo prostor pro nové debaty. „Nyní jsme ve stavu, kdy se připravuje návštěva dětí z Pyšel v Choceradech a následná anketa mezi nimi, v které by děti řekly, kde by raději bydlely. Taktéž není ani hotová studie, která by přesně specifikovala nezbytné úpravy v Choceradech. Tudíž zastupitelstvo nebude mít žádné nové informace, než které mělo na posledním zasedání,“ připomněla Mascheková.

Vedení kraje stěhování fandí

Na svém minulém jednání krajští zastupitelé rozhodli – proti vůli občanských demokratů, jimž jejich zastoupení v zastupitelstvu neumožňuje prosazovat své představy, jelikož zástupci ČSSD a KSČM je přehlasují – že areál v Choceradech bude z majetku benešovské nemocnice převeden pod správu pyšelského domova s tím, že záměrem je využít tamější objekty pro potřeby dětí z Pyšel. Uvažování o případném stěhování či nestěhování by tak oficiálně mělo být především záležitostí pyšelské ředitelky – je však více než jisté, že hlavní slovo si ponechají krajští politici.

A jak hejtman Rath, tak jeho radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Milan Němec (také ČSSD) jsou přesvědčeni, že přesídlení domova do Chocerad by pro děti bylo jednoznační lepší. V tamějším objektu, dnes nevyužívaném, jehož významné provozy včetně kuchyně prošly poměrně nedávno rekonstrukcí, by podle jejich mínění bylo možné rekonstrukcí podlaží s pokoji vytvořit takové prostředí, které odpovídá požadavkům na bydlení ve 21. století. Naposledy to Rath s Němcem zopakovali na pondělní tiskové konferenci, kde představili nápad uspořádat pro starší děti z Pyšel uspořádat poznávací výlet do Chocerad s následnou anketou, kde by obyvatelé domova chtěli bydlet.

Političtí protivníci se neshodou

Podle Rathových propočtů (které však zatím nejsou podpořeny žádnou odbornou studií) by úpravy v Choceradech mohly přijít na 20 až 30 milionů korun – přičemž pyšelský zámeček, postavený před více než stoletím jako sirotčinec, by prý srovnatelný komfort nenabídl, ani kdyby se do něj „nalil“ pětkrát větší objem peněz. Bendl ovšem takové úvahy považuje za zcestné. Podle něj pyšelský domov nejenom upravit lze – ale dokonce se na tom nyní již mohlo pracovat. Pokud by plánovaná rekonstrukce, zahrnující mimo jiné proměnu kuchyně či výstavbu zahradního domku, už nebyla hotova.

„Kdyby David Rath tak nešťastně nezasáhl, mohly dnes děti žít v krásném a důstojném prostředí. Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce proběhlo, peníze byly připraveny,“ zdůraznil Bendl. Připomněl tak, že za jeho éry bylo na letošní rekonstrukci předběžně vyčleněno 56 milionů korun, které však současný hejtman využil jinde.

„Šlo by o vyhozené peníze,“ obhajuje své rozhodnutí Rath s tím, že Pyšely podle jeho mínění skutečně nelze zrekonstruovat tak, aby dům vyhovoval potřebám moderního bydlení – ať už určeného dětem, nebo seniorům, zdravotně či mentálně handicapovaným. Snad by tam prý ale mohlo časem fungovat školicí středisko či školské zařízení – nejlépe v souvislosti s chystanou středočeskou univerzitou.

Bendl ovšem oponuje. „Nic nenasvědčuje tomu, že by stávající budova v Pyšelech byla v havarijním stavu – a není také pravda, že by předchozí vedení kraje do objektu neinvestovalo, jak opakovaně lživě uvedl David Rath. V předchozích pěti letech proběhla v objektu rekonstrukce kotelny a byla vyměněna okna. Do dalších dílčích investic jsme se nepouštěli, protože jsme připravovali kompletní rekonstrukci objektu,“ tvrdí Bendl.

Co stojí za sporem?

V hádce politiků o budoucnosti pyšelského domova je hlavním argumentem dobro dětí. Ve skutečnosti však za rozsáhlými debatami může stát spor o desítky milionů korun. Naznačuje to alespoň bývalý hejtman Petr Bendl: „Prostředky vyčleněné na letošní rekonstrukci dětského domova v Pyšelech ve výši 56 milionů přesunul současný hejtman na jiné účely. Působí více než podezřele, že velmi podobná částka byla dodatečně uvolněna na vybudování školní jídelny pro neexistující základní uměleckou školu v Hostivici, kde má David Rath trvalé bydliště a kde je členem zastupitelstva.“