Nový benešovský starosta po ukončení základní školy vystudoval gymnázium a poté od roku 1972 do roku 1977 studoval stavební fakultu Českého vysokého učení technického.

Po absolvování základní vojenské služby nastoupil v roce 1978 do podniku Inženýrské a projektové služby Praha.

Po dvou letech přešel do výrobního družstva Stavba Benešov.

Poté působil na benešovském pracovišti organizace Projektové a inženýrské služby a od roku 1991 do opětovného zvolení městským zastupitelem v podzimní komunálních volbách a posléze starostou pracoval jako osoba samostatně výdělečně činná.

Podle návrhu městské rady bude mít na starosti územní plán a výstavbu, rozpočet města a správu majetku, krizové řízení a mimořádné události, obranu státu, vnitřní audit a Městská tepelná zařízení.

Benešov bude zastupovat ve sdružení Bene-Bus a v Úpravně vody Želivka a.s. Jeho kompetence musí v pondělí 13. prosince schválit zastupitelstvo.

Odpovědi nalezneteZDE