„Zjišťujeme například to, kde hnízdí sýc rousný, holub doupňák či datel černý,“ připomněl Pavel Křížek, zakladatel Ochrany Fauny ČR s tím, že právě datlu černému přiřkla letos Česká společnost ornitologická titul Pták roku. Mapování má ukázat, jaký je současný stav populací dutinových druhů ptáků na Benešovsku a také jejich hnízdní možnosti v přirozených dutinách.