Poraněné poštolky a káňata. To jsou nejčerstvější chráněnci ve votické stanici ochránců fauny. Příčinou jejich poranění je zpravidla elektrický výboj při dosedání na sloupy nebo vedení.
„Na území republiky je zhruba 750 tisíc sloupů elektrického vedení, které mohou být pro ptáky nebezpečné. Účinnou ochranou je vybaveno asi deset procent vedení,“ uvedl Pavel Křížek z Ochrany fauny ČR Votice. „V poslední době se sloupy měnily v okolí Arnoštovic dodal.
Společnost ČEZ Distribuce má v regionu do roku 2013 v plánu vyměnit nebo vybavit bezpečnostními prvky, které zabrání ptákům v dosednutí nebo svou konstrukcí zamezí propojení vodičů, sloupy exponovaných elektrických vedení v blízkosti lokalit, kde je podle průzkumů ornitologů výskyt ptačí populace nejčastější (viz. tabulka).
„Pro ptáky bezpečnými sloupy osazujeme nová vedení od roku 2004 a další se postupně mění při opravách,“ informovala Ivana Vejvodová ze společnosti ČEZ. „Na Benešovsku se v těchto dnech dokončuje technická specifikace jednotlivých vedení a počet sloupů. Podklady poslouží investorovi, jímž je společnost ČEZ Distribuce, pro zadání prací montážním společnostem,“ doplnila mluvčí středočeského pracoviště.
Ptáky od úrazu proudem chrání sloupy typu pařát, kde jsou vodiče dostatečně vzdálené od sebe, nebo „hřebeny“ instalované na rovinné konzole.