Při redakčním průzkumu by z deseti respondentů zvládlo poskytnout laickou první pomoc při vnějším krvácení devět lidí, jeden muž nevěděl. Horší výsledky byly při pomoci osobě v bezvědomí. Šest lidí by na ulici zareagovalo správně. Řešili by případnou zástavu srdeční činnosti nepřímou masáží a pokusili by se obnovit dýchání. Další dva si ve sledu nutných úkonů nebyli zrovna jistí a dvě osoby by se do první pomoci nepouštěly vůbec a spoléhaly by se na zavolání záchranné služby.
„Do příjezdu sanitního vozu však uplyne nějaký čas, který se dá účinně využít k poskytnutí první pomoci postiženému,“ upozornila Tereza Janečková ze středočeské záchranné služby.
„V některých případech je první pomoc svědka příhody zcela klíčová. Zejména tehdy, je-li ohrožena dodávka okysličené krve do mozku pacienta. To se stává při srdečních příhodách i při úrazech či při dušení z jakékoli příčiny. V těchto situacích hrají roli i pouhé sekundy,“ doplnila její kolegyně Nina Šeblová z tiskového oddělení územního střediska záchranné služby.
„Kromě dvou rukou je však nutná i odvaha, ochota a snaha zachránit lidský život a jistá míra základních znalostí. Někteří lidé se první pomoci bojí, obávají se, že jejich znalosti nejsou přesné. Naši zdravotníci se stále setkávají s lidmi, kteří si myslí, že nesprávnou první pomocí mohou pacientovi ublížit,“ konstatovala Tereza Janečková. Z praktických zkušeností záchranářů spíše vyplývá, že lhostejnost, nezájem a nečinnost škodí daleko více.
Předlékařská resuscitace je důležitá hlavně v případech, kdy je ohrožen přívod okysličené krve do mozku a když dojde k zástavě srdeční akce. Jak tedy postupovat, když člověk leží na zemi a nereaguje?
„Nejprve přistupte k pacientovi, oslovte ho: Pane je vám něco, slyšíte mě? Pokud osoba v bezvědomí nereaguje, zkusíte jím jemně zatřást a opakujete výzvu. Když vám stále neodpovídá, začněte zjišťovat, zda dýchá. Klekněte si k ležícímu pacientovi. Lepší je, když leží na tvrdé podložce, na trávě či podlaze, nikoli na posteli. Zakloňte mu pravou rukou hlavu, aby se uvolnil kořen jazyka, který brání v proudění vzduchu do plic,“ nastínila základní úkon zdravotnice s tím, že záklon je opravdu důležitý, protože někdy to stačí, aby pacient začal znovu dýchat.
„Zda dýchá, snadno zjistíte přiložením dlaně, tváře nebo ucha před ústa a nos postiženého. Tím cítíme proud vydechovaného vzduchu, zároveň sledujeme pohyby hrudníku,“ dodala Tereza Janečková. Když postižený dýchá normálně, má zachovanou srdeční akci. V tom případě je třeba pacienta umístit do příjezdu záchranné služby do stabilizované polohy.
Pokud svědek události zjistí, že je pacient v bezvědomí a nedýchá normálně, je nutné ihned zahájit resuscitaci neboli oživování.
„Začneme pravidelným stlačováním hrudní kosti v úrovni prsních bradavek postiženého, frekvencí stokrát za minutu. Proveďte třicet stlačení. Po sérii nepřímé srdeční masáže přiklekneme na úroveň hlavy pacienta. Zakloníme hlavu postiženého a zacpeme mu nos palcem a ukazováčkem za nosní chřípí a dvakrát do postiženého vdechneme. Mezi dvěma vdechy musíme nechat čas na vydechnutí,“ poradila záchranářka s upozorněním, že resuscitaci je nutné provádět, dokud nepřevezme pacienta záchranář. „Nepřestáváme s oživováním, ani když v dálce slyšíme houkání sanitky. Musíme počkat, až první z posádky začne masírovat místo nás,“ konstatovala Tereza Janečková.
Při zevním krvácení nezáleží na tom, zda je krvácení tepenné nebo žilní. V každém případě je nutné ho zastavit přiložením tlakového obvazu. „Jestliže krev po obvázání prosakuje, přidáme další vrstvu. Je-li zdroj krvácení na končetině, zvedneme ji tak, aby rána byla nad úrovní srdce, a tím snížíme krvácení,“ uvedl základní pravidlo Nina Šeblová. Škrtidlo se však používá pouze ve výjimečných případech, kdy ani po přiložení tří vrstev tlakové obvazu krvácení neustává.
„Většina krvácení se zvládne použitím tlakových obvazů,“ poznamenal mluvčí záchranky. Škrtidlo lze použít pouze na končetině, jež pak musí být bledá, bez hmatného tepu za místem přiložení. Je nutné zaznamenat čas, protože končetina může být bez nevratného poškození tkáně zaškrcená nejdéle hodinu.