Ani přes prázdniny se ve škole nezahálelo. „V rámci zvelebování školy jsme opravili znovu chodby, udělali jsme jim tam herní prostor, rozšířili jsme prostory pro první třídy, které jsme i nově vymalovali, koupila se nová interaktivní tabule, nová klasická psací tabule do první C, protože ta nám letos přibyla, máme opět tři třídy. Co se týče samotného vyučování, tak jsme posílili jednou hodinou matematiky a ubrali jsme jednu hodinu českého jazyka, takže je 8 hodin českého jazyka a 5 hodin matematiky. Jinak se neměnilo nic, zůstává výuka angličtiny od první třídy, matematika Hejného a genetická metoda v českém jazyce,“ uvedla ředitelka Základní školy ve Voticích Marcela Kratochvílová, která jim popřála vše nejlepší k nové životní etapě. K žákům prvních tříd měl přímluvu také starosta města Votice Jiří Slavík, který kromě jiného zdůraznil, že důležitější než mít samé jedničky, je schopnost uspět v reálném životě a vyrůst v zodpovědného a kvalitního člověka.