„Materiál má čtyřicet stránek a je to především jakási analýza současného stavu s výhledem do dalších let,“ vysvětlil místostarosta Zdeněk Zahradníček, v jehož gesci je nejen kultura, ale právě také sport ve městě.

Dokument popisuje například počet sportovišť, jejich současný stav i situaci, která se týká počtu sportovních klubů a jejich členů. „Hlásíme se jím ke strategiím státu a Středočeského kraje,“ vysvětlila tajemnice Městského úřadu v Benešově Magda Zacharieva.

Pro některé Benešáky může zprav dokonce zklamáním. Materiál se totiž ani nezmiňuje o případném návratu benešovského fotbalu na české výsluní. „Výkonnostní cíle klubů materiál nezohledňuje,“ doplnil Zdeněk Zahradníček.

S návratem do 1. ligy, byť horizontu dekády, nepočítá ani předseda Sportovního klubu Benešov Tomáš Novák. „Nedáváme si nereálné cíle,“ řekl s úsměvem.