Pro děti byl připraven pestrý program. Jeho součástí bylo krmení a pozorovaní zvířat, různé tvořivé dílny, exkurze do Záchranné stanice pro živočichy v Pavlovicích a výlety do přírody. Pro pohybové aktivity posloužil nedaleký park Vlašimského zámku.

Pro velký zájem byl letos k tradičním třem turnusům přidán i turnus čtvrtý, ale i ten byl záhy obsazen.