V objektu původní týnecké základní školy ve staré části města převzala před těmi, kteří jí bezpochyby poslali nejvíce hlasů, žáky své čtvrté třídy, plaketu a současně jim poděkovala za podporu při hlasování.

Redakce Benešovského deníku už nyní chystá druhý ročník této čtenářsky zajímavé soutěže, jíž se při premiéře zúčastnilo patnáct nominovaných pedagogů. Jim jste vy, čtenáři poslali celkem 13303 hlasů prostřednictvím internetu nebo klasické pošty.