"V současné době budeme vybírat zhotovitele dokumentace, na základě které by mělo dojít k odstranění zdroje tohoto znečištění,“ uvedl starosta Votic Jiří Slavík s tím, že v rámci městské rady se shodli, že tento krok je prioritní. Následně by se mělo jednat o dalších řešeních situace, jako jsou případně různé druhy sanace okolí.Další práce, které by vedly k nápravě škod vzniklých znečištěním, by mohly město vyjít až na několik milionů korun. Proto se podle starosty musí s touto investicí nakládat velmi obezřetně tak, aby vše mělo odpovídající výsledný efekt. V každém případě bude město okolí monitorovat.

V tuto chvíli je znečištěný vrt již dva roky odstavený. Obyvatelé Votic se proto ničeho bát nemusí. „Funguje osm jiných vrtů. Jiné to nezasáhlo. Při rozborech se v dotčeném vrtu zjistilo zvýšení chlorovaných uhlovodíků, což jsou rozpouštědla, barvy,“ podotkl Petr Voldřich, vedoucí městských vodovodů a kanalizací.

Ke znečištění zdroje pitné vody došlo kvůli nelegální skládce, která se v lokalitě nachází. Podle všeho měla vzniknout někdy na počátku 80. let minulého století. Skladovat se zde měli v sudech látky, které nešlo umístit na skládku komunálního odpadu. Byly totiž velice nebezpečné.