„Také proto nebudeme získávat žádné peníze z vybraných pokut,“ vysvětlil starosta, jehož obec díky souhlasu Středočeského kraje uzavřela s Benešovem takzvanou veřejnoprávní smlouvu.

Právě ta byla nezbytná pro to, aby strážníci mohli zpracovávat záznamy z radaru. A jejich práce bude hrazena právě z vybraných pokut, stejně jako provoz radaru. Ten bude měřit jak rychlost okamžitou, tak úsekovou.

Pokud některou z veličin řidič překročí, může počítat s obdržením oznámení o podezření ze spáchání přestupku. Přitom strážníci ohodnotí vždy významnější překročení rychlosti, tedy nebezpečnější chování řidiče na silnici v obci.