I. ETAPA
První etapa prací, od křižovatky Jana Nohy s ulicí Ke Stadionu po křižovatku se Spartakiádní, začne v ulici Jana Nohy 16. a skončí 22. října. Silnice bude v uvedenou dobu zcela uzavřena.

II. ETAPA
Následuje od 23. do 29. října částečná uzavírka úseku ulice v Křižíkově ulici od křižovatky s ulicí Jana Nohy po vjezd do firmy Jasa.

III. ETAPA
Poslední fáze oprav se bude týkat zbytku silnice v ulici Jana Nohy, mezi ulicí Křižíkovou a křižovatkou s ulicí Spartakiádní. Začne 30. října a skončí 16. listopadu. Znovu se bude jednat jen o uzavírku částečnou.