„V tomto roce vyjel vláček dva dny před začátkem turistické sezóny, tedy již koncem března a doprovodili ho cestující v dobových šatech,“ zavzpomínal na start sezony Bohumil Rataj, ředitel Technických služeb Benešov, které ekovláček provozují.

„Sezonu hodnotím jako úspěšnou, přestože za těch sedm let, je vláček odpovídajícím způsobem opotřebovaný a nevyhnuly se mu drobné i větší závady. Ty se nám však podařilo vyřešit během krátkého času, takže provoz nebyl ohrožen,“ dodal.

Podobně nedávno ukončenou sezonu, vnímá také místostarosta Zdeněk Zahradníček. Právě on má městskou turistickou dopravu v náplni své práce na radnici.

Vláček při svém pendlování mezi městem a zámkem nepotkalo ani větší množství výluk způsobených opravami městských komunikací. Pouze zastávka na Masarykově náměstí u infocentra, se kvůli kulturní akci a umístění zakrytého jeviště, přesunula během velkých prázdnin na protější stranu rynku.

Přes kladné hodnocení, zůstane i v nadcházející sezoně 2019, množství turistických dopravních prostředků, jak jsou i jeho zastávky v Benešově značeny písmeny MTD, ve stejné podobě z roku 2012. Žádná flotila ekovláčků proto nevznikne, víc jich Benešov nekoupí. „Nepřidáme ani další vagony. Ty už by lokomotiva neutáhla,“ vysvětlil Bohumil Rataj.

Nastejno zůstanou i další okolnosti provozu ekovláčku. Letos, a mělo by tomu tak být i napřesrok, jezdil v okrajových měsících sezony ekovláček podle jízdního řádu, který mu stanovil během dne tři jízdy do a také samozřejmě z Konopiště. „V květnu až září ale jezdil pětkrát denně,“ upozornil Rataj.

Za celé provozní období roku 2018, tedy za sedm kalendářních měsíců se ekovláčkem svezlo 17 371 platících cestujících. Každý z nich přidal na provoz, který dotuje město, 20 korun regulovaného jízdného. Ekovláčkem však jelo možná až dvakrát více cestujících. Děti do šesti let, ale také držitelé průkazů tělesně postižených, se vozili zdarma. Přesto TS Benešov od cestujících vyinkasovaly na provoz dopravního prostředku téměř 350 tisíc korun.

„Vláček již tradičně posloužil při některých akcích města. Bylo to Putování s medem za medvědem a ekovláček se stal také součástí programu jízdy historického vlaku. Často ho využívaly školy, školky, dětské domovy, příměstské tábory, domovy důchodců, turistické oddíly nebo i lidé ze zájezdů,“ připomněl ředitel Technických služeb Benešov.

Při každé takové akci provozovatel objednatelům vyhradil pouze jeden vagon. Druhý zůstal pro potřeby cestování veřejnosti. „V dubnu a říjnu jsme vyhověli znovu také školkám i školám a připravili pro ně jízdu mimo jízdní řád,“ dodal Bohumil Rataj.

V zimě sice ekovláček nejezdí, ale prach se na něm příliš neusazuje. Mechanici Technických služeb Benešov dopravní prostředek musí důkladně prohlédnout, zrevidovat jeho pohyblivé části a ty příliš opotřebované, které by mohly způsobit poruchu a s ní i nechtěnou odstávku, vyměnit. Pak by ekovláček měl být připravený, jako pokaždé, na novou sezonu. Ta startuje už za necelé čtyři měsíce.

A dobrá zpráva pro cestující na závěr? Dotované jízdné, by se nemělo měnit. „Provoz ekovláčku město dotuje a navýšení jízdného by náklady stejně nepokrylo,“ dodal místostarosta Zdeněk Zahradníček.