Z důvodu bouřky je částečně omezen provoz na trati Praha - České Budějovice, kde po bouřce došlo k omezení provozu na několika úsecích, například Říčany – Benešov u Prahy nebo Bystřice u Benešova – Ješetice. Zároveň došlo k určitým omezením dopravy v důsledku povětrnostních podmínek na některých dalších úsecích tratí Správy železniční dopravní cesty, např. na Nymbursku.

Odstraňování škod je v kompetenci Správy železniční dopravní cesty. Podrobnější informace o škodách a průběhu odstraňování následků povětrnostních podmínek Vám poskytne mluvčí SŽDC Pavel Halla (602 665 850).

České dráhy při organizování náhradní dopravy postupují v součinnosti s vlastníkem infrastruktury, Správou železniční dopravní cesty, a postupně zprovozňují spoje na úsecích, kde SŽDC obnovila provoz.

Za způsobené komplikace se České dráhy svým cestujícím omlouvají.

Mgr. Petr Pošta
Tiskové oddělení Českých drah, a.s.