Instalace kabelu začíná nyní ve středních Čechách – a postupně bude během podzimu i jarních měsíců pokračovat: od Mirošovic k Bernarticím, dále k Velkému Beranovu a Domašovu. Řidiče to omezí především v pásu směrem na Prahu, kde v závislosti na postupu prací bude ve zhruba čtyřkilometrových úsecích uzavírán levý jízdní pruh. Omezení potrvá vždy jen několik dni – a s jeho změnami se počítá převážně v době slabého provozu o víkendech nebo v noci. Směru jízdy na Brno se omezení prakticky nedotknou; s výjimkou míst, kde se nacházejí některé šachty.

Instalace nového optického kabelu pro přenosy dat sloužících k operativnímu sledování provozu na dálnici je součástí projektu modernizace D1. „Umožní výrazné zrychlení komunikace mezi Národním dopravním informačním centrem v Ostravě a centry telematiky, která jsou umístěna na jednotlivých střediscích správy a údržby dálnice i zařízeními umístěnými přímo na dálnici,“ vysvětlil Buček s tím, že novinkou bude i vzájemná zástupnost jednotlivých součástí systému. Výhody podle něj ocení i motoristé: informace o provozu na D1 pro veřejnost budou rychlejší a přesnější.

Dlouhodobé práce jsou na konci

Před týdnem z D1 zmizela dlouhodobá omezení na dvou místech středních Čech, kde dálnice byla kvůli modernizaci zúžena či provoz převeden do protisměru. Motoristé se tam často zdrželi v kolonách, a to nejen v době dopravních špiček; vážné komplikace přicházely také v době, kdy se v úseku se zúžením stala nehoda či se tam zastavilo auto kvůli poruše. Pro letošní stavební sezonu se práce již chýlí ke konci i tam, kam se stavební ruch má ještě vrátit na jaře.

Pro letošní rok již byla ukončena většina prací na modernizaci úseku mezi dálničními exity 21 Mirošovice a 29 Hvězdonice, kde se má ve velkém rozsahu pokračovat ještě v příštím roce. Nyní se zde pracuje pouze na části mostu Hvězdonice. V úseku mezi exity 56 Soutice a 66 Loket bude během víkendu doprava převedena na obě poloviny dálnice v režimu jízdních pruhů 2+2. S plným zprovozněním tohoto úseku se počítá 8. října, kdy skončí uzavírky levých jízdních pruhů vynucené dokončovacími pracemi ve středovém pásu.

Stavbaři se také budou ještě v příštím roce vracet na úsek za hranicemi Středočeského kraje, mezi exity 81 Koberovice a 90 Humpolec na Vysočině. Tam se i letos bude pokračovat, jak to půjde: práce mají trvat do listopadu.