Od 9 do 15 hodin tuhle akci připravil Vodní dům v Hulicích při příležitosti Světového dne životního prostředí. Jednotlivé prohlídky mimořádné exkurze hráze vodní nádrže Švihov začínají v 9, 10, 11, 13 a 14 hodin. Úpravna vody Želivka, z níž voda teče samospádem do Prahy, slouží Čechům už 45 let. Jedná se při tom o unikátní zařízení nejen v rámci republiky, ale i v kontextu celé Evropy.

První skleničky vody ze Želivky vypili Pražané už 25. května 1972. Od té doby vyrobila úpravna přes čtyři miliardy metrů krychlových životně důležité tekutiny. „V současné podobě je maximální množství, které je úpravna schopná zpracovat, sedm kubíků vody za vteřinu,“ uvedl Ladislav Herčík, manažer provozu Úpravny vody Želivka.

Taneční pohár se koná v benešovském KD Karlov.
Tanečníci obsadili benešovský Kulturní dům Karlov