Nejenže velmi dobře snáší povodně a záplavy, ale dokáží fixovat naplaveniny či výrazně snižují erozi půdy.

„Povodně, které byly v roce 2002 zničily na mých pozemcích téměř veškerou vegetaci. A to jak nánosem naplavenin tak i vlivem eroze půdy,“ uvedl Jaroslav Janout z Kelců u Neveklova s tím, že podobná nehoda postihla jeho pozemky i v roce 2006.

Proto se před čtyřmi lety rozhodl kritická místa osázet rychle rostoucími topoly.

„Nasázením topolů se mi podařilo vyřešit hned několik problémů s pozemkem. Kromě toho, že kořeny vydrží až tři měsíce pod vodou, takže jim nevadí povodně, tak navíc díky nim do půl roku klesá v půdě koncentrace dusíku a fosforu na přijatelnou úroveň. A co je velice pozitivní je i fakt, že dříví ze stromů poskytuje velmi dobré palivo,“ vysvětlil důvod svého počínání Janout.

Vzhledem k těmto schopnostem jsou rychle rostoucí topoly velice výhodnou alternativou protipovodňových opatření. Zvláště tam kde dochází největšímu nárazu povodňové vlny.

Z jednoho hektaru lze za čtyři roky po vysazení vytěžit až 38 tun čerstvé dřevní štěpky.