Cena 79 milionů korun za kterou bylo možné až do 19. listopadu loňského roku areál získat, byla zřejmě pro případné zájemce stále ještě příliš vysoká. A to i přes fakt, že původní částka, kterou Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou (FTNsP) za objekt v roce 2007, včetně vybavení požadovala, zněla na 120 milionů korun.

Proto se rozhodla opět 3. února vypsat další, již páté kolo výběrového řízení na nejvhodnější nabídku ke koupi nepotřebného nemovitého a movitého majetku areálu TRN Prosečnice nad Sázavou za minimální kupní cenu 69 milionů korun s termínem pro podání nabídek do 15. března 2011.

Uchazeči si mohou ve dvou, již stanovených termínech prohlédnout léčebnu a v případě zájmu o koupi předložit nabízenou výši kupní ceny. „Z přihlášených uchazečů, jejichž nabídka bude splňovat všechny potřebné náležitosti, vybere nejpozději do 31. března vyhlašovatelem jmenovaná komise nejvýhodnější nabídku, tedy nabídku s nejvyšší celkovou kupní cenou,“ uvádí ve svých podkladech výběrového řízení pražská FTNsP.

Pátým rokem zůstává tedy bývalé plicní sanatorium v čistém posázavském prostředí bez využití. Objekt, který od roku 1920 až do roku 2006 sloužil při plné kapacitě zhruba třem stovkám pacientům nejen s onemocněním dýchacího ústrojí, ale i dlouhodobě nemocných zeje prázdnotou.

Nabízí se otázka. Jak dlouho ještě?

Bude páté kolo konečné?
1. kolo 120 milionů Kč
2. kolo 108 milionů Kč
3. kolo 95 milionů Kč
4. kolo 79 milionů Kč
5. kolo 69 milionů Kč