Její části mohou vidět motoristé při cestě z Benešova do Týnce nad Sázavou v kopci mezi odbočkami na Pomněnice a Racek.

„V podstatě se jedná o rekonstrukci bývalé promenádní cesty Františka Ferdinanda," vysvětlil Jan Fialka z úseku investic Lesního závodu Konopiště LČR.

Zmiňovaný úsek vede od ústředí Lesního závodu Konopiště v hájovně Želetinka, přes Pomněnice do osady Racek. Dále se po ní dá po cestě souběžné se silnicí E55 dostat zpět do Benešova. Stezka plynule navazuje na systém lesních cest vzniklých především v době arcivévody Františka Ferdinanda d´Este.

„Původní historická cesta od Želetinky vedla blíž křižovatce na Pomněnice. Kvůli bezpečnosti jsme ale přejezd silnice z Benešova do Týnce situovali mimo zatáčku," vysvětlil Fialka.

Stavební náklady z vlastních zdrojů uvolnil LZ Konopiště.

„V soutěži jsme do výstavby investovali milion a dvě stě tisíc korun," připomněl Fialka s tím, že není vyloučeno, že v budoucnosti LČR osadí u stezky informační tabule, například s popisem tam rostoucích dřevin.

Výstavbu poněkud pozdrželo období dešťů na začátku června, kdy těžká technika do podmáčeného terénu nemohla vyjet.

„Problém byl ale také v nefunkčnosti propustků, které byly od doby arcivévody už zanesené," dodal Jan Fialka z Lesního závodu Konopiště LČR.