Bystřický místostarosta Daniel Štěpánek představil projekt Obce blíže lidem, který na třiadvaceti místech v Posázaví realizuje obecně prospěšná společnost Ruah. Bystřice se do něho zapojila před rokem.

Význam terénní práce

„Za tu dobu jsme zjistili, že jde o důležitou službu, protože lidé, kteří ji využívají, se nikdy neobrátí na úředníka sedícího za stolem, ale raději na pracovníka v terénu, který u nich požívá větší důvěry,“ řekl Štěpánek. Zároveň připustil, že pracovník v terénu nemůže vyřešit všechny problémy. A v tu chvíli je čas na koordinaci s úřadem.

Projekt je zaměřen na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Na terénní sociální pracovníky se mohou obracet například v případě, že si nedokážou sami zajistit základní potřeby. Může jít o nákupy potravin, léků, pomoc s obsluhou nebo doprovod na jednání na úřadě. Řeší se často i zadluženost, bydlení, odborná psychiatrické péče nebo opatrovnictví.

„Počet lidí, kteří nás kontaktují, stále roste,“ potvrdila ředitelka společnosti Ruah Marta Vacková s tím, že tříletý projekt financovaný z Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost funguje od začátku loňského září a potrvá až do konce června roku 2022.

Další financování

Účastníci líšeňského setkání se shodli, že projekt má smysl a bude i v dalších letech získávat na významu. Také proto by měl pokračovat i po ukončení tříletého financování ze strany Evropského sociálního fondu.

„Poskytování sociálních služeb by se nemělo ubírat cestou další centralizace v bývalých okresních městech, ale mělo by se přesunout přímo k uživatelům. Myslím si, že by kvůli tomu byly obce ochotné tento projekt dále podpořit i finančně,“ poznamenal bystřický místostarosta Štěpánek.

Potřebu terénních sociálních pracovníků vnímá podobně i starosta Jílového u Prahy Pavel Pešek. Problémem je ale podle něho nedostatek schopných lidí. Bariéru vidí také v požadovaném vzdělání těchto pracovníků.

Při setkání se mluvilo i o jednotkách požární ochrany obcí (JPO) a sborech dobrovolných hasičů (SDH), které jsou v téměř všech sídlech hybateli tamního společenského života. „Bystřice má celkem šestadvacet městských částí a v nich deset dobrovolnických sborů,“ připomněl starosta Bystřice Michal Hodík.

Podle Pavla Peška je proto na místě oddělit financování JPO a SDH a vysvětlit hasičům způsob a podmínky jejich fungování i nakládání s majetkem obce.