„Je to standardní úřední záležitost, která vyplývá z toho, že je stavební povolení platné pouze dva roky,“ vysvětlil týnecký starosta Martin Kadrnožka.

Povolení ke stavební činnosti u silnice z Týnce na Neveklov a Netvořice získalo město na podzim roku 2018, záhy pak rozhodnutí Silničního správního úřadu nabylo právní moci. „Aby nám stavební povolení nepropadlo, požádali jsme před koncem dvouleté lhůty o jeho prodloužení,“ dodal starosta.

Stavba chodníku v Podělusech, která má začít 15. března, dovede pěší s výjimkou úseku za mostem přes Janovický potok podél zdi Janečkovy vily bezpečně z Týnce až na náves v Podělusech. Právě v těchto místech končí stávající, zhruba dvě stě metrů dlouhý chodník, který čeká na začátku března rekonstrukce. Na ten pak nový chodník naváže.

Na chodníky přispěje městu dotace ve výši dva a půl milionu korun.

Po rekonstruovaném chodníku se obyvatelé Podělus projdou už před letními prázdninami, nový úsek pak začnou využívat během října. Po celou tu dobu bude autům na silnici od Týnce na Neveklov sloužit jen pravý jízdní pruh a provoz tu bude řízen kyvadlově mobilními semafory.